הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to know" לפולנית

הצעות

+10k
7881
2933
2493
to know if 2383
1785
1516
He only has to know his own ombudsman.
Musi jedynie wiedzieć, że w jego państwie funkcjonuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
Consumers have the right to know exactly what type of product they are acquiring.
Konsument powinien móc dokładnie wiedzieć, jakiego rodzaju produkt kupuje.
I would like to know your opinion on this.
Chciałbym poznać pana opinię na ten temat.
I wish to know the actual course of the procedure without delay.
Chciałabym bezzwłocznie poznać faktyczny tryb procedury.
The public has a right to know information on the risks and potential adverse impacts of co-formulants.
Opinia publiczna ma prawo wiedzieć o ryzyku i potencjalnych szkodliwych skutkach składników obojętnych.
It is important to know how much CO2 we can really store.
Powinniśmy wiedzieć, ile CO 2 możemy rzeczywiście składować.
Consumers have a right to know what their food contains.
Konsumenci mają prawo wiedzieć, co się znajduje w ich produktach spożywczych.
Consumers might like to know whether a food has been produced by the use of nanotechnologies.
Konsumenci mogą chcieć wiedzieć, czy produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem nanotechnologii.
The consumer has the right to know what they are buying.
Konsument ma prawo wiedzieć, co kupuje.
I would like to know whether the Commission endorses this position.
Chciałbym wiedzieć, czy Komisja popiera to stanowisko.
I should like to know what lessons we have learnt from this.
Chciałbym wiedzieć, jakie wnioski wyciągnęliśmy z zaistniałej sytuacji.
We should all like to know what your conclusions were.
Wszyscy chcielibyśmy poznać rezultaty pańskich badań.
We should like to know why they are rejected.
Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego są odrzucane.
I would like to know where the building's energy performance certificate is displayed.
Chciałabym wiedzieć, gdzie jest wywieszone świadectwo energetyczne budynku.
I would like to know where you stand on this.
Chciałbym poznać pańskie stanowisko w tej sprawie.
I would like to know whether perhaps the Commission has overlooked or abandoned this target.
Chciałabym wiedzieć, czy Komisja być może pominęła ten cel lub z niego zrezygnowała.
I deserve to know what happened.
Zasługuję na to, żeby wiedzieć co się stało.
You created me to know exactly what Piper wants.
Stworzyłyście mnie tak, bym dokładnie wiedział, czego Piper potrzebuje.
Because she needed to know that someone cared.
To dlatego wysłałem jej te zdjęcia, żeby wiedziała, że ktoś o nią dba.
He wants his friends to know.
Chce, aby jego przyjaciele o tym wiedzieli.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 35906. מדויק: 35906. זמן שחלף: 1267 ms.

to know if 2383

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo