הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: i was it was
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "was" לפולנית

הצעות

+10k
+10k
was just +10k
was going +10k
was gonna +10k
was one 5524
She thought Charlie was responsible somehow.
Ona myślała, że Charlie był w jakiś sposób odpowiedzialny za to.
The Chinese furfuraldehyde was further processed into furfuryl alcohol which was then exported.
Chiński furoaldehyd był dalej przetwarzany na alkohol furfurylowy, który był następnie eksportowany.
Jennie was a beautiful woman who was admired by many men, she was dark-haired and very intelligent.
Jennie była piękna kobieta, która była podziwiana przez wielu mężczyzn, była ciemnowłosa i bardzo inteligentny.
That was my mom was Italian.
Taki był mój ociec, matka była Włoszką.
Captain Gromov was a professional hero he was always where was a war.
Kapitan Gromow był zawodowym bohaterem, on zawsze był tam gdzie była wojna.
There was blood everywhere.He was... he was dead.
Wszędzie była krew. Był... martwy.
Everything was fie until my Toma was born...
Wszystko było dobrze, dopóki mój Toma się nie urodził...
Mahesak was so careless his hideout was found.
Mahesak był bardzo ostrożny ale, jego kryjówka została odkryta.
All was fine except one window curtain was missing.
Wszystko było świetnie z wyjątkiem jednej zasłony okiennej, której brakowało.
Door was open, purse was inside.
Drzwi były otwarte, a w środku leżała torebka.
This girl was re-dressed after she was electrocuted.
Tę dziewczynę ktoś ubrał po tym jak została porażona prądem.
Jean-Louis was absolutely dismayed. So was Philippe.
Jean-Louis był absolutnie wystraszony tak jak i z resztą Philippe.
There was suspicion that Le Milieu was involved.
Było podejrzenie, że Le Milieu jest w to zamieszane.
Victor was right, everyone was affected.
Victor miał rację: to było na całym obszarze.
Whoever said orange was the new pink was seriously disturbed.
Ktokolwiek powiedział, że pomarańcz to nowy róż, był poważnie zaburzony.
This episode was not was psychological.
Ten wypadek miał podłoże nie objawowe, a psychologiczne.
There was religious liberty; travel was universal and thought was untrammeled.
Istniała wolność religijna, dużo podróżowano a myśl nie była ograniczana.
America's Pacific Fleet was wiped out... France was overrun and the Luftwaffe was bombing London.
Amerykańska flota na Pacyfiku została zniszczona, Francja się poddała, a Luftwaffe bombardowała Londyn.
Hasim was surveilling her apartment and he was nearby when she was kidnapped.
Hasim obserwował jej apartament i był w pobliżu, kiedy została porwana.
And what was particularly grotesque about this was that the 14th amendment was passed to protect newly freed slaves.
I co było szczególnie groteskowy o tym był że 14th poprawka został podany aby ochronić niedawno uwolnieni niewolnicy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 906773. מדויק: 906773. זמן שחלף: 1771 ms.

was just +10k
was going +10k
was gonna +10k
was one 5524

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo