הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "pimple" לרומנית

חפש את pimple ב: הגדרה מילים נרדפות
coș
bubă
furuncul
coșul
coșuri
No, it's fancier than a pimple.
Nu, e mai dichisit decât un cos.
And I have a pimple today.
Și am un cos de astăzi.
You move, I pop you like a pimple.
Dacă miști, explodezi ca o bubă.
Of all the days to have a pimple.
Dintre toate zilele de a avea un cos.
Kelly, it's just a pimple.
Kelly, e doar un cos.
A strategically important pimple, Sire, the vital defence against Spanish influence on our border.
Un coș strategic și important, Sire, ce oferă susținere vitală împotriva influenței spaniole la granița noastră.
I'm waiting for a pimple to shrink.
Aștept să mi se micșoreze un coș.
I think I'm getting a pimple.
Cred ca îmi iese un cos.
I can grow a pimple but not a mustache.
Poate sa-mi crească un cos, dar nu o și o mustață.
Look, I even got a stress pimple.
Mi-a ieșit un coș din cauza stresului.
I haven't had a pimple in years.
N-am mai avut un coș de ani.
And you must be the man who didn't know if he had a pimple or a boil.
Și tu trebuie să fii omul care nu știe dacă are un coș sau un furuncul.
Disregarding orders, destruction popping a pimple without a permit!
N-ai ascultat ordinele, stoarcerea unui cos fara permisiune!
He had a big pimple on his nose that looked really funny.
El a avut un cos mare pe nas său care părea foarte amuzant.
If you have maybe like a pimple or something in your scalp, and that stuff gets in, it'll start to burn.
Dacă ai un coș sau ceva asemănător pe scalp, și chestia aia intră acolo, va începe să ardă.
This morning, I found the beginnings of a pimple.
Azi-dimineață aveam un început de coș!
He's always paraded himself as my equal, when Savoy is little more than a pimple on France's chin.
Mereu s-a dat drept egalul meu, când Savoy nu e decât un coș pe obrazul Franței.
Disregarding orders, destruction... popping a pimple without a permit!
ÎncăIcarea ordineIor, distrugeri... spargerea unul coș fără permisiune!
Every runny nose, stubbed toe, pimple on a cheek becomes my responsibility.
Orice nas înfundat, deget tăiat sau coș de pe obraz va fi responsabilitatea mea.
He can get an I.D. with one eye and a pimple.
Poate să facă o potrivire cu un ochi și un coș.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 128. מדויק: 128. זמן שחלף: 80 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo