הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "toll" לרומנית

חפש את toll ב: הגדרה מילים נרדפות
taxă
trecere
preț
amprenta
plata
impozit
taxă rutieră
tributul
regim lohn
Toll
taxare prețul
taxei
afectează
barieră

הצעות

179
We refused to pay a toll.
Am refuzat să plătim o taxă.
From your beach house, that's a toll call.
De la casa de pe plajă ar însemna un apel cu taxă.
In addition, all interested parties arguing against the aid measure criticise the toll system as such, without sometimes clearly distinguishing the toll from the TRS.
În plus, toate părțile interesate care se pronunță împotriva măsurii de ajutor critică sistemul de taxe de trecere în sine, uneori fără a distinge clar între taxele de trecere și SRT.
But the odyssey has taken a toll on her.
Dar această odisee a avut un preț.
This undercover thing is taking it's toll on me.
Acest lucru sub acoperire ia e taxa pe mine.
A few coffee cups and a toll receipt from the West Virginia Turnpike.
Câteva pahare de cafea și o taxă de autostradă de la bariera din West Virginia.
I found this toll receipt in her car.
Am găsit această taxă de trecere în mașina ei.
Well, leadership takes a toll.
Ei bine, conducere ia o taxa.
See, this here's a toll road.
Acesta este un drum cu taxă.
But nobody can cross my bridge without paying a toll.
Dar nimeni nu poate traversa podul meu fara a plati o taxa.
All Algerians, all of them must pay their toll for revolution.
Toți algerienii, trebuie să plătească taxa pentru revoluție.
It was the transfusion that really took its toll.
A fost transfuzie care a avut într-adevăr o taxă.
The right of toll collection no longer exists.
Dreptul de taxă nu mai există.
The yeas have taken their toll.
The yeas au luat taxă lor.
You know, there's a toll on this road.
Stiti, exista o taxa pentru drumul asta.
I, Mr.Simpson may levy a toll upon our seachests for fresh shirts.
Dl. Simpson percepe o taxă pe cuferele noastre pentru cămăși curate.
He collects the toll for you from the Great North Road.
Colectează taxa pentru tine de la Drumul Nordic.
Working here does take an emotional toll.
De lucru aici nu ia o taxa emoționale.
Time to pay the toll, baby.
Trebuie să plătești taxa, scumpete.
But a toll is a toll and a roll is a roll.
Dar o taxă este o taxă așa cum o masă este o masă.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1083. מדויק: 1083. זמן שחלף: 132 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo