הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "tolweg" לאנגלית

turnpike
toll road
pike
toll anyway
Hij heeft 'n bon gekregen op de tolweg.
Got a ticket on the turnpike.
En dan kom je aan de Jersey tolweg.
And, you know, you're coming up... the Jersey Turnpike.
De tolweg van ontkenning is lang en gevaarlijk.
The toll road of denial is a long and dangerous one.
Zo hetero als 'n Volvo op een tolweg naar Oslo.
I'm as straight as a Volvo going down an Oslo toll road.
We reden een keer achterstevoren over een tolweg in Arizona.
We drove backwards down the Arizona Pike one night.
Er zijn twee hulpsheriffs dood op de tolweg gevonden.
Word is two deputies are dead on the Pike.
Ze moeten hier een tolweg van gemaakt hebben.
They must have just made this a toll road.
Fabriek aan Riverside vanaf de tolweg.
Factory on Riverside off the turnpike.
Dus moet hij elke dag de Dulles tolweg nemen.
So he'd have to take the dulles toll road every day.
Misschien zijn ze allebei insmonia's door het lawaai van de tolweg.
Maybe they're both insomniacs due to the turnpike noise.
Zie je, dit is een tolweg.
See, this here's a toll road.
Enorme kolonies vleermuizen zijn gezien boven de tolweg van New Jersey.
Massive colonies of bats were spotted above the New Jersey turnpike.
Al die lange ritten op de tolweg.
All those long trips on the toll road.
Al die lange ritten op de tolweg.
All those long drives up and down the turnpike.
We kunnen beter de tolweg nemen.
95? I think we should take the turnpike.
New Jersey tolweg, afslag 9.
New Jersey turnpike, exit 9.
Ik ga de tolweg pesten buiten de Klondike.
I'm going to tease pike out of the Klondike.
Ik zat vast in het verkeer op de tolweg.
I was stuck in traffic on the toll road.
Het lijkt een opslagplaats nabij de tolweg.
Looks like it's a storage place off of the turnpike.
Van 111 tot de tolweg is alles veilig.
Well, we're clear on the 111 all the way to the turnpike.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 96. מדויק: 96. זמן שחלף: 66 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo