הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "日本語" לאנגלית

חפש את 日本語 ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

115
13
日本語としては本来端麗が正しい。
Originally, "端麗" is correct as a Japanese word.
このうち日本語教育が400時間を占めた。
Japanese education occupied 400 hours of this.
審判手続においては、日本語を用いる。
In the trial procedures, Japanese language shall be used.
日本語検定の二級に受かった。
I passed the second level of the Japanese language examination.
日本語と英字の間隔を自動調整する
Adjust space between Asian and Latin text
日本語のレイアウトを設定します。
Customize the layout of Asian or mixed text.
留学生対象の日本語教育も含む。
Including the Japanese education for students from abroad
日本語のかな文字を学習するための ドリルゲーム
Drill game to learn Japanese kana characters
この関数は、日本語のみで使用可能です。
This function is only useful for Japanese.
彼女はある程度なら日本語を話せる。
She speaks Japanese to some extent.
トムは日本語がぺらぺらだ。
Tom is a fluent speaker of Japanese.
ビルは日本語をすこし話すことができる。
Bill can speak Japanese a little.
ビルは驚くほど流暢に日本語を話した。
Bill spoke Japanese with surprising fluency.
どうぞこの文を日本語に訳してください。
Please translate this sentence into Japanese.
その外国人はかなりうまく日本語を話す。
The foreigner speaks Japanese fairly well.
ジェーンは日本語が大いに進歩した。
Jane has made great progress in Japanese.
英語は日本語より難しいですか。
Is English more difficult than Japanese?
このテックストを日本語からフランス語に翻訳してください。
Please translate this text from Japanese to French.
私は明日日本語の授業へ行きます。
I will go to Japanese class tomorrow
彼は日本語に大変興味がある。
He's very interested in Japanese.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1251. מדויק: 1251. זמן שחלף: 92 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo