הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להרשות" לאיטלקית

חפש את להרשות ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

564
456
357
266
143
איננו יכולים להרשות שבני הנוער שלנו ילכו לרקוד במועדונים אחרים.
Noi non possiamo permettere... che nostri giovani vadano a ballare nelle altre case del popolo.
ואנחנו לא יכולים להרשות שהמוצרים שלנו ייפנו נגדנו
Non possiamo permettere che i nostri prodotti ci tradiscano, no?
איך יכולת להרשות לדבר שכזה לקרות?
Come hai potuto lasciare che accadesse una cosa del genere?
תוכל להרשות לי ללכת לחיות בבקתה בהרים?
Puoi lasciare che io vada a vivere in una baracca in montagna.
להרשות לדבר הזה להוולד עלול להביא לתוצאות מפחידות
Permettere a questa cosa di nascere potrebbe avere delle conseguenze spaventose.
איננו יכולים להרשות לה להגיע לזיכרון של לויס לפניך.
Non possiamo permettere che arrivi ai ricordi di Lois prima che lo faccia tu.
נאמנות הגולם אינה יכולה להרשות זאת ולא תרשה.
Il Sindacato dei Golem non lo può permettere e mai lo farà.
ואני נחוש לא להרשות למתקפה הזו לעבור ללא תגובה צבאית מצידנו.
Ed io sono determinato a non permettere che si verifichi questo attacco senza una risposta militare da parte nostra.
אבל לא אוכל להרשות שהטעות הזאת תשבש את הארגון שלי ואת ייעודו.
Ma non posso permettere che questo errore ostacoli la mia organizzazione e la sua missione.
ברור שלא נוכל להרשות טילים גרעיניים סובייטיים בקובה.
Non possiamo permettere che ci siano dei missili sovietici a Cuba.
אינני יכול להרשות שבני יהיה מושחת.
Non posso permettere che mio figlio si corrompa.
בזבוז זמן שלא נוכל להרשות לעצמנו!
Una perdita che non ci possiamo permettere.
אסור להרשות שחפים מפשע נוספים ימותו!
Non possiamo lasciare che altre persone innocenti muoiano!
הגברים הללו הם מה שביכולתי להרשות.
Questi uomini sono tutto ciò che mi posso permettere.
לא יכולנו להרשות שכל בנינו יילחמו.
Non potevamo permettere che tutti i nostri figli combattessero.
להרשות לאיזו בחורה מברוקלין להמשיך את המורשת שלנו?
Lasciare che una qualsiasi ragazza di Brooklyn porti avanti la nostra eredità?
לא אוכל להרשות שיקשרו אותי לזה.
Non posso permettere che risalgano a me.
נראה שאינכם יכולים להרשות אותה לעצמכם כעת שאתם מחוסרי עבודה.
Pare che non ve la possiate permettere ora che siete disoccupati.
אני מצטערת שרבנו לא נוכל להרשות לבארט.
Mi dispiace di aver possiamo permettere a Bart di dividerci.
איננו יכולים להרשות שפטי יוז תזמן אותה למשפט?.
Non possiamo permettere che Patty Hewes la citi in giudizio.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1895. מדויק: 1895. זמן שחלף: 245 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo