הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אבלע" לאנגלית

swallow
swallowed
swallowing
מה פיורי רוצה שאעשה אבלע אותו?
What does Fury want me to do, swallow it?
אם אי-פעם אבלע קלח תירס אני יודע למי להתקשר.
If I ever swallow a corn cob, I know who to call.
אתה חושב שאני אחנק למוות אם אני אבלע את הקשית שלי?
Do you think I would choke to death if I swallowed my straw?
אשב כאן ואניח לנו לרעוב, אבלע חתיכות מכבודי עד שזה יחנוק אותי?
Sit here and let us starve, swallowing bits of my pride until it chokes me?
מעתה ואילך אני אשמור צמוד על מפתחות הספינה, אבלע אותם לפני שאלך למיטה ואשחזר אותם בבוקר שלאחר מכן.
From now on I'll be keeping a tight hold on the keys to the ship, swallowing them before I go to bed and recovering them the next morning.
מה אתה רוצה שאעשה, אבלע?
What do you want me to do, swallow?
באפון אישי, אני אוהבת את זה עד הנקודה שהבחור רוצה שאני אבלע את זה.
Personally, I'm loving it up to the point where the guy wants me to swallow.
כדי שאני לא אבלע את הלשון
So I wouldn't swallow my tongue.
אתה לא יכול לבלוע, אני לא אבלע.
You can't swallow.
המלצר דחף לי צ'ופסטיק לפה כדי שאני לא אבלע את הלשון.
The maître d' shoved a chopstick in my mouth So I wouldn't swallow my tongue.
ברגע שאכנס לבית-החולים, הם יסממו אותי עם סמים כה חזקים זה ירגיש כמו שמשהו נוקשה נדחף לגרוני כל פעם שאני אבלע.
Once I step into the hospital, they bombard me such strong medication, it will feel like I eat glass, every time I swallow.
אבלע את הגלולה המושחרת לפני שאבגוד במטרה.
I will swallow the blackened pill before I betray the cause.
מה יקרה אם אבלע אחד מאלה?
What would happen if I tried one of these?
היית מעדיפה שאני אבלע כדורי שינה?
Would you rather I swallowed a bottle of pills?
אבלע סכיני גילוח, כדי לראות אותך מחייך אבל אפילו זה לא יספיק.
I'd swallow razor blades to see you smile, but even that wouldn't do it.
אולי אם אבלע את הקובץ, זה יציע תובנות חדשות.
Perhaps if I ingest the file, it will offer fresh insights.
אני אבלע את הכרטיס אם אהיה מוכרח.
I'll swallow the key card if I have to.
אבלע את גאוותי והם ישבצו אותי באחד הפרויקטים שדחיתי.
I will swallow my pride, and they will put me in one of the projects I passed on.
אני לעולם לא אבלע את המפתח.
I will never take the key.
אם אבלע את זה, המשפחה שלי תישאר ביחד.
If I take it, my family stays together.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 92. מדויק: 92. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo