הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: אבקה לבנה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אבקה" לאנגלית

powder
pollen
detergent
powdered
dust

הצעות

והוא השליך איזו אבקה לתוך מזון הבהמות.
And he was dumping some kind of powder into the cattle feed.
לדעתי קפסולה מזכוכית, שמולאה עם אבקה רעילה.
I think it was a glass capsule, filled with a poisonous powder.
שני גרגירי אבקה ששייכים לגיגס פירמין למבו.
Two little grains of pollen belonging to the Gigas Firmin Lambeau.
איך עוד אבקה הוואית תיספג בלכה רטובה?
How else would Hawaiian pollen get absorbed into the wet lacquer?
הפרק שבו אוליביה שמה יותר מדי אבקה במכונת הכביסה.
The one where Olivia put too much detergent in the washing machine.
מצאת את אותה אבקה בשריטה של אריקה.
You found that same pollen in soil in Erica's scratch.
זהו צילום מיקרוסקופי של גרגיר אבקה.
Here is a scanning electron micrograph of a grain of pollen.
איני מוצא שרידי אבקה על הבגדים של קאם?
Can't find any traces of powder on Cam's clothing.
כוויות אבקה על החולצה, ולא פצע יציאה.
Powder burns on the shirt, and no exit wound.
הם מספקים אבקה לדבורים הראשונות ומקום מסתור לצפרדעי סוף.
They provide pollen for the early bees, and a hiding place for reed frogs.
מאות מבנים קטנים מתחילים להפריש חוטי אבקה.
Hundreds of smaller structures begin to produce stringy pollen.
לדבריו, מזריקים אבקה תרופתית לטחול שלו.
From what he says, they insert a medicinal powder directly into his spleen.
הם גם מצאו גרגירי אבקה בבטנו.
They also found pollen grains in his stomach.
מה ויתר טוב לחבורות אבקה או משחה?
Which is better to treat bruises, powder or ointment?
יש שאריות אבקה על הגולגולת שלו.
There's powder residue in his skull.
אנשים אלה מעבירים אבקה מפרח לפרח בעזרת מכחול.
These people are moving pollen from flower to flower with a paintbrush.
הם יוצרים תערובות ייחודיות של אבקה ולעשות תחמושת בהזמנה מיוחדת.
They create unique mixes of powder And make special order ammunition.
אני לא אשאיר אבקה על הכוס.
I wouldn't leave powder on the glass.
אני יכול לייצר אבקה מרוכזת מאוד כאן על הספינה.
I could manufacture a highly concentrated powder right here on the ship.
אני אוסף קצת אבקה מפה ואפזר אותה פה.
I pick up some pollen here, sprinkle it over here.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 473. מדויק: 473. זמן שחלף: 289 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo