הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אבקש מכם" לאנגלית

I ask you
I'll ask you
I'd like you
I asked you
אם אבקש מכם לתת לי עוד, תסרבו.
If I ask you to give me more, you say no.
אם אבקש מכם, לומר משהו אתם תאמרו.
If I ask you to say something, you say it.
לכן, לסיכום התיק הזה, אבקש מכם לפסוק שהנאשם אשם ברצח מדרגה ראשונה.
Therefore, at the conclusion of this case, I'll ask you to return a verdict of guilty of murder in the first degree.
אבקש מכם לזכור שכמו קשיים, החשיבות של קבצים היא יחסית.
I'll ask you to keep in mind that, like hardship, the importance of files is relative.
אם אבקש מכם שוב, תיתן לי אותם!
If I ask you again, you give 'em to me.
אבל אבקש מכם לא להריץ, קדימה בזמן הצירים כי אחרי הכל, לא ניתן לעשות זאת בחיים האמיתיים.
But I ask you not to fast forward through the contractions, please, because after all, you can't do that in real life.
אתם תאמרו אם אבקש מכם, לענוד צמיד מעקב
And if I ask you to put on a monitor, you put on a monitor.
מלאי אהבה וחוזק איך אבקש מכם להבין שאדם כזה, שכל-כך מלא בפחד, בכעס הוא כל-כך בודד הוא תמיד יהיה בודד.
How can I ask you to understand that a man like this so full of fear, anger, so alone he will always be alone.
לא יודעת, מספר עורכי דין, עובדי ציבור - אינני מבקשת מכם להזדהות, אך אבקש מכם לבחון את מצפונכם.
I don't know, some lawyers, some public employees - I'm not asking you to identify yourselves, but I ask you to search your own conscience.
מכם לעשות משהו, אתם תעשו אם אבקש מכם, לומר משהו
If I ask you to say something, you say it.
אבקש מכם להיות עדי, כשכעת אסבול מוות
I ask you to bear witness with me that I shall now suffer death in
היוועצו בשקט ואז אבקש מכם את השם.
QUIETLY CONFER AND THEN I WILL ASK YOU FOR THE NAME.
אבקש מכם לזכור בעל-פה הערב את מערכה שלוש
I ask of you the memorization of act three tonight.
אתם הולכים לשמור על זה בסוד עד שאני אבקש מכם.
You're going to keep this secret until I ask you.
אני אבקש מכם לעשות מטלה נוספת.
I'm going to ask you to do some more work.
אבקש מכם להקשיב לסיפור על איך שהפכה למה שהיא.
I only ask that you listen to the story of how she became what she is.
גבירותיי ורבותיי, אבקש מכם לעבור לחדר התקשורת בבקשה.
Ladies and gentlemen, I'd like to ask you to move to the press room please.
לא אבקש מכם אלא שבועה, התחייבות...
I ask but for your oath, - pledging...
אני אבקש מכם לדמיין מהו באמת רדווד כאורגניזם חי.
I'm going to ask you to imagine what a Redwood really is as a living organism.
אבקש מכם להסיר את עטיפת הכדור מעל ראשכם כדי שכולם יראו.
I will ask that you unwrap the balls, high above your heads... so that everyone can see.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94. מדויק: 94. זמן שחלף: 151 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo