הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אבק השריפה" לאנגלית

gunpowder
powder
GSR
אנחנו נצטרך לפחות שתים מהעגלות האלו להזיז את אבק השריפה.
We'll need at least two of those wagons to move the gunpowder.
אלה הם חברי מועדונים שבו אבק השריפה של היורה שלנו נמכרת.
These are members of clubs where our shooter's gunpowder is sold.
הוצאתי את אבק השריפה מהקליעים לפני שנים רבות.
I removed the powder from those shells many, many years ago.
מה בנוגע לכפפות בדיקות אבק השריפה?
What about the gloves, the powder tests?
ניקית את שרידי אבק השריפה מהידיים שלך.
You washed the GSR off your hands.
הסתכלתי מקרוב יותר על העטיפה, וכשרציתי להסיר את אבק השריפה הוא היה דביק.
I took a closer look at the casing and when went to remove the gsr, it was sticky.
ברגע שהם ירגישו שהפחד השתלט הם יציתו את אבק השריפה.
Once they feel the terror's taken hold, they'll ignite the gunpowder.
הם ימהרו להדליק את אבק השריפה אם ננסה שוב.
They'll be quick to light that gunpowder if we try again.
אתה לא יכול לעזור לנו להזיז את אבק השריפה.
After all... you couldn't possibly help us to move the gunpowder.
אני רוצה את אבק השריפה ממך ולא יותר מזה.
I want the gunpowder from you and nothing more.
איך הוצאת את אבק השריפה מהמפעל?
How did you get the powder from the plant?
ווילטון ציין כי בעיתות מלחמה, לייצור אבק השריפה נשלט על ידי הכתר.
Wilton pointed out that in times of war, the production of gunpowder is controlled by the Crown.
תהיה לי אבק השריפה שלך בשמונה ימים.
I will have your gunpowder in eight days.
אי לאבטח אבק השריפה של הוד מלכותו נגד האויב מהווה עבירה פלילית.
Failure to secure His Majesty's gunpowder against the enemy is a criminal offence.
הוא סרב לקנות את אבק השריפה.
He refused to buy the gunpowder.
בואו לקבל נתיכים אלה לחתוך, להפוך את אבק השריפה בטוחה.
Let's get these fuses cut, make the gunpowder safe.
שים את אבק השריפה מסביב להידרזין.
Put the gunpowder around the hydrazine.
הבריחו את אבק השריפה וכל מלאי צבאי שתמצאו.
Smuggle out the powder and any other military stores you can find.
אבל זה אבק השריפה שאני רוצה לדבר איתך על.
But it's the gunpowder that I wanted to talk to you about.
תכפילו את כמות אבק השריפה וקצרו את הפתיל!
Double the powder and shorten the fuse!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 131. מדויק: 131. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo