הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אבק פיות" לאנגלית

fairy dust
pixie dust
הוא מרחף ברחי החדר כמו אבק פיות
He travels across the room as fairy dust.
שאלתי אותך, אתה חושב שאנחנו מפזרים אבק פיות בברוקלין?
I ask you, do you think we're sprinkling fairy dust all over Brooklyn?
זה אבק פיות או זנבות שדונים?
Is it pixie dust or leprechaun tails?
אמרו לך לא להתעסק עם אבק פיות.
you were told not to tamper with pixie dust.
אחרת לא יהיה יותר אבק פיות.
Otherwise there will be no more pixie dust.
לא אמרתי לך לפזר אבק פיות.
Well, I never said sprinkle fairy dust.
בפעם האחרונה שראיתי אותך, היא מתפשטת אבק פיות פוקס ניוז על כולך.
Last time I saw you, she was spreading her Fox News pixie dust all over you.
ללא אבק פיות להנחות אותנו כאן, זה חסר תקווה.
Without fairy dust to guide us, it's hopeless.
האם יש לך אבק פיות דלות קלוריות?
Do you have any low-calorie fairy dust?
זה כאילו לקחת חופן אבק פיות ופיזרת אותו בכל מקום.
It's like you grabbed a handful of fairy dust and threw it everywhere.
זה היה החלום שלי, אבל אני לא יכולה אפילו לאסוף אבק פיות בעצמי
That was my dream, but I can't even pick up fairy dust alone.
אין לי שרביט, או אבק פיות.
No wand, no fairy dust.
פיות המעוף המהיר אוכלות אבק פיות!
The fast-flying fairies bite the pixie dust!
יש לך גם אבק פיות - הלוואי.?
Do you have any fairy dust, too?
רק קצת באזז, קצת אבק פיות ואת בדרך של המנצחים.
Just a little bit of buzz, a little bit of fairy dust and... you're off to the races.
כוח לקבל את מה שאתה לא יכול לשנות, אבק פיות קסום, חדי קרן, וכן הלאה.
Strength to accept what you cannot change, magical fairy dust, unicorns, etcetera.
זה אבק פיות או זנבות שדונים - לא, זה גידול - אתה מתכוון, כמו גידול?.
Is it pixie dust or leprechaun tails? - No, it's a tumour.
החיזת עיניים, אחיזת עיניים, זה וואזי, זה וואזו, זה, אבק פיות, זה משהו שלא קיים.
Fugayzi, fugazi, it's a whazy, it's a woozy, it's... Fairy dust.
אבק פיות לבד זה לא מספיק
Fairy dust on its own isn't enough.
גם כן אבק פיות
So much for fairy dust.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 50. מדויק: 50. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo