הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אגדה" לאנגלית

חפש את אגדה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אגדה עממית הודית על יצור שחי מחוץ ביער.
An Indian folk legend about a creature who lives out in the woods.
לא ממש אגדה עירונית אבל בהעדר זמן.
Not exactly an urban legend, but in the essence of time.
במיוחד מאז אתה רק חי אגדה משלך.
Especially since you just lived a fairy tale of your own.
לא נראה לי שמר וולינגטון חושב שזו אגדה.
I don't think Mr. Wellington considers it much of a fairy tale.
שלושה בני תמותה מול אישה של אגדה ואלוהות קדומה.
Three mortals facing a woman of legend and an ancient deity.
שאר הסיפור, אני מניח הוא אגדה אורבנית.
The rest of the story, I guess, is urban legend.
אבא שלי הוא ג'אד רידג אגדה בנאשוויל
My dad is Judd Ridge, Nashville legend.
לדברי מקומיים אגדה, ציפור הייתה אחראית לבניית החלקה.
According to local legend, a bird was responsible for the seamless construction.
יש לך סיכוי לטפח אגדה משלך.
You're the chance to grow his own legend.
אגדה עירונית בבית היתומים שלי אמרה שילדים רעים גומרים בתוך הקירות.
Urban legend at my orphanage used to say that bad kids would get shut up in the walls.
באמצעות וידוי בכפייה מאת אגדה אמריקאית.
By coercing a confession from an American legend.
אוקיי, אגדה, אני רוצה לראות.
Okay, legend, I want to watch.
תמיד נראה כמו אגדה אורבנית לי.
Always seemed like an urban legend to me.
אגדה ש הקצינים הרוסים, רעב בחזית,
Legend goes that the Russian officers, Starving at the front,
אתה יודע שיש אגדה לסערה כמו זו.
You know there's a legend for a storm like this.
אגדה שהרשיתי שתתקיים עד שאהיה מוכן.
A myth I have allowed to persist until I am ready.
מה אמר על הסיפור להיות אגדה?
What did you say about the story being a legend?
את בטוחה שאלה החיים האמיתיים בקושי ספרטן הוא אגדה
Are you sure this is real life? Barely. Spartan's a legend.
אגדה זכאית להיות מעבר לזמן ולמקום.
A legend is entitled to be beyond time and place.
תודה שנתנה לי אגדה לחיות עד.
Thanks for giving me a legend to live up to.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1598. מדויק: 1598. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo