הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אדיבות" לאנגלית

חפש את אדיבות ב: הגדרה מילים נרדפות
courtesy
kindness
civility
congeniality
kindliness
courteous
accommodating
kinder
graciously

הצעות

אני מקווה שאאריך את אותו אדיבות לאחותי.
I hope you'll extend the same courtesy to my sister.
אבל יש לנו כאן מסורת של אדיבות מקצועית
But we do have a tradition of professional courtesy here.
בקלף מוזכרת אדיבות כאחת המידות הטובות שינחו אותנו.
It mentioned kindness as one of the virtues that would guide us.
היא מנסה להרוג אותנו עם אדיבות לפני שהיא באמת...
She's trying to kill us with kindness before she actually just... kills us.
אדיבות, כבוד וחזרה למה שחשוב.
Civility, respect, and a return to what's important.
האל ידע כי אדיבות איננה רק מחווה.
The lord knew that civility was not just an accommodation.
לורד ראל האמיתי לעולם לא יראה אדיבות כלפי שפחה.
The real Lord Rahl would never show kindness to a slave.
אני מציע שתראה אדיבות כלפי אמא מוודה.
I suggest you show the Mother Confessor some courtesy.
לא מעבר ממה שאני מעניקה לך מתוך אדיבות
Not beyond what I grant you out of courtesy.
מר סקוט, תרים" ".טלפון אדיבות בבקשה
Mr. Scott, pick up a courtesy telephone please.
זאת לא אדיבות מקצועית, נכון?
That's hardly professional courtesy, is it?
אתם יכולים לפחות להציע לו את אותה אדיבות
You could at least offer him the same courtesy.
אתה לא צריך לקחת אדיבות לחולשה.
You shouldn't take kindness for a weakness.
אדיבות זה דבר חשוב מאוד אתה מסכים?
Courtesy is so important, don't you agree?
אני מקווה שנוכל להתיר לעצמנו קצת אדיבות מקצועית.
I hope we can extend each other some professional courtesy.
בעיני אלוהים מה שמשנה זה רק אדיבות ואהבה
In god's eyes kindness and love are what it's all about.
מעט אדיבות מקצועית תהפוך את העניין להרבה פחות מביך.
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.
אתם תשלמו עבור אדיבות זו בעבודה.
You'll repay that kindness with labor.
היא תעניק אהבה, שמחה, אדיבות
It will produce love, joy and kindness,
"זהירות, חוכמה, צדקה, אדיבות ואמונה.
Prudence, wisdom, charity, kindness, and faith.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 656. מדויק: 656. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo