הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אדי מים" לאנגלית

חפש את אדי מים ב: הגדרה מילים נרדפות
water vapor
water vapour
משחררת אותה כמות ניקוטין אבל העשן הוא אדי מים.
It delivers the same amount of nicotine, but the smoke is water vapor.
הם קרני אור שנשברים על ידי אדי מים.
THEY'RE LIGHT REFRACTED BY WATER VAPOR.
מולקולות הריח לוכדות אדי מים התלויים באוויר.
The scent molecules trap water vapour hanging in the air.
אדי מים לא עוצרים קרח הייתי צריך לדעת!
Water vapour doesn't stop ice, I should've realised!
מתאן, אמוניה, אדי מים.
Methane, ammonia, water vapor.
מפלים, אדי מים עננים, גשם מעיינות, נהרות
Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers...
אבל מכ"ם מזג האוויר קולט מיקום עננים, כי הוא מכוון לקליטת אדי מים.
But the weather radar will show us locations of cloud formations, because it's tuned to detect water vapor.
היום, מדענים בהצלחה חלוץ תהליך שמייצר חומר בחלבון באמצעות השמש אנרגיה, אדי מים, ואצות כלורלה.
Today, scientists have successfully pioneered a process that produces a substance high in protein by means of solar energy, water vapor, and chlorella algae.
אין אדי מים באטמוספרה
There's no water vapour in the atmosphere.
אין אדי מים באטמוספרה.
There's no actual water vapor in the atmosphere.
זה רק אדי מים.
It's just water vapor.
ואז יותר אדי מים יפלטו לאויר, ויצרו עוד גז חממה עוצמתי.
Then more water vapor goes into the air, forming yet another potent greenhouse gas.
משום שרוחות הסחר הצפון-מזרחיות, בשעה שהן עוברות מעל האמזונס, אוספות ביעילות אדי מים.
Because the northeastern trade winds, as they go over the Amazonas, effectively gather the water vapor.
על כדור הארץ חם מדי מכדי שמים יוכלו להתקיים במצב נוזל אבל יש אדי מים באטמוספירה.
It's too hot on Earth for liquid water to exist, but there's water vapor, steam in the atmosphere.
אדי מים עולים עד, שבגובה רם הם מתקררים ומתעבים לעננים.
Water vapour rises until, at altitude, it cools and condenses into clouds.
אין אדי מים באטמוספרה למעשה, אני לא חושב שאנחנו.
There's no actual water vapor in the atmosphere.
משהו כמו 20 ביליון טונות של אדי מים בכל יום נשאבים על ידי רוחות הסחר הצפון-מזרחיות, ובסופו של דבר שוקעים בצורת גשם לאורך אגן "לה פלטה".
Something like 20 billion tons per day of water vapor is sucked up by the northeastern trade winds, and eventually precipitates in the form of rain across the La Plata Basin.
גלי חום ובצורות מצד אחד, ישירות כתוצאה מההתחממות, אבל גם, בגלל שאטמוספירה חמה יותר מחזיקה יותר אדי מים עם האנרגיה הרדומה שלהם, גשם ירד באירועים יותר קיצוניים.
Heatwaves and droughts on one hand, directly from the warming, but also, because a warmer atmosphere holds more water vapor with its latent energy, rainfall will become in more extreme events.
כי הפעם המכ"ם לא יחפש מתכת ולא אדי מים,
Because this time, the radar won't be looking for vapor or metal.
האוויר שאנו נושמים עשוי ממולקולות חנקן וחמצן יחד עם מעט אדי מים ודו-תחמוצת הפחמן.
The air we breathe is made of nitrogen and oxygen molecules with a scattering of water vapor and carbon dioxide.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 26. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo