הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אורך חיים" לאנגלית

חפש את אורך חיים ב: הגדרה מילים נרדפות
life span
lifespan
Time To Live
אולי לכל מערכות היחסים יש אורך חיים מסוים, כמו וופי גולדברג וטד דנסון.
Maybe all relationships have, like, a finite life span, like Whoopi Goldberg and Ted Danson.
קח הון של סאבאג 'הוא סתם בחור רגיל עם אורך חיים ארוך מאוד.
Take away Savage's fortune and he's just a regular guy with a really long lifespan.
יש לי אורך חיים מוגדלים.
I have an augmented lifespan.
ציין ערך עבור 'אורך חיים'
"Specify a value for""Time To Live""."
אורך חיים (דקות):
Time To Live (minutes):
קטגוריות של מופע יחיד חוקיות רק עם אורך חיים מסוג Global.
Single instance categories are only valid with the Global lifetime.
אתה כאן כדי למכור אורך חיים, גישה.
You're here to sell a lifestyle, an attitude.
לנורה המודרנית יש אורך חיים של כ 10 דקות.
The modern light bulb has a half-life of about 10 minutes.
אורך חיים של מטמון קובץ IIS (שניות)
IIS File Cache Lifetime (seconds)
כל סיפור, אחד גדול כמו זה, יש אורך חיים מוגבל.
Every story, one as big as this, has a finite lifespan.
האם יש לזה אורך חיים מסוים?
Does it have a life span?
וזה מוביל לכך שהוא ינהל אורך חיים מוצלח כפי שתוכנן.
And then goes on to lead a successful life as planned.
ויש לך אורך חיים ארוך יותר.
And you got a longer lifespan.
לבני האדם יש אורך חיים קצר מאוד.
Human beings have incredibly short life spans.
אורך חיים משוער של מקור מודול נורית LED (התוצאות בפועל עשויות להשתנות).
LED module light source life estimated (Actual results will vary).
אבל הנקודה היא שיש לנו הזדמנות כעת לבנות לו אורך חיים חדש.
But the point is, we have an opportunity right now to build him a new regimen.
אתה לא יכול להיות אורך חיים של אנשים בידיים שלך, קרולין.
You can't have people's lives in your hands, Carolyn.
אם אחיה אורך חיים מומצע, יהיו לי עוד 60 שנים עד שאראה את סטורמי שוב.
If I live an average life-span... I'll have another 60 years before I see Stormy again.
בדיוק כמו לבני אדם, למכונות גם יש אורך חיים.
Just like people, machines also have a life span.
הדגמים העתידיים ישתמשו באותו המארז המודולרי, ויאפשרו הגדרה מלאה עם דגמים קיימים תוך הבטחה של אורך חיים ושימושיות של החומרה הקיימת גם בטווח הרחוק.
Future models will use the same modular chassis, allowing for complete configuration with existing models, ensuring life-cycle and usability of your hardware for the long-term.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 42. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo