הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אות" לאנגלית

חפש את אות ב: הגדרה מילים נרדפות
signal
letter
sign
badge
cue
beacon
medal
character
mark of
Type
omen
award
initial
signature

הצעות

133
33
זה שידור איזה אות, ואנחנו עוקבים אחרי אותות דומים
IT'S BROADCASTING SOME KIND OF SIGNAL, AND WE'VE TRACKED SIMILAR SIGNALS
השארתי אות נוסף בהנטינגטון בדרכי חזרה.
I left another signal at Huntington on my way back.
בדוגמה הבאה, התכונה ActualText מאפשרת להקריא את אות הפתיח כחלק מהמילה.
In this example, the ActualText attribute allows the drop cap letter to be read as part of the word.
צור אות רישית גדולה בתחילת פיסקה.
Create a large capital letter at the beginning of a paragraph.
שמעתי שאתה עדיין צריך לבחור אות קריאה.
I hear you still have to pick out a call sign.
אדוני, התחלנו לקלוט אות משובש.
Sir, we started picking up on a garbled signal.
דומיניק רוצה אות מנהר המזרח להדסון.
Dominic wants signal from the East River to the Hudson.
נעקוב אחריו בלימוזינה דרך אות הפלאפון.
We'll track you in the limo via cell signal.
להזיז כל אות לאות הבאה באלפבית.
move each letter to the next one in the alphabet.
אות בירכתיים, אדון קפיטן. מטר
Signal is to stern, Herr Kapitan. 8,000 metres.
זהו אות הרדיו המשודר ע"י הספוטניק הסוביטי
It's the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik.
בטח ליד המקלט שקלט את אות הוידאו.
Probably somewhere near the receiver that picked up the video signal.
מהשנייה הראשונה שבה מקבל המוח אות לכך שקרה אסון...
From the first second the brain receives the signal that a catastrophe has happened...
יהיה קשר לקלוט אות משואה אפילו מלוויין.
It'll be tough to pick up a beacon signal, even from a satellite.
הצלחתי לאתר את אות השידור של המנדרין
I was able to pinpoint the Mandarin's broadcast signal.
אות התקשורת לא יכול לצאת מהמערות.
The com signal can't get out of the caves.
אבל מצאנו שידור עם איזה אות מוזר בתוכו.
But we've found a broadcast with some weird signal encrypted into it.
התא שולח אות אלקטרוני מקודד שפועל בחלקים מסויימים בתוך המוח.
The pod sends out a coded electronic signal that acts on certain parts of the brain.
לכל אות מוקצית מחרוזת של חמש ספרות בינאריות.
EACH LETTER IS ASSIGNED A BIT STRING OF 5 BINARY DIGITS.
אני קולט אות תהודה חריג מפני השטח.
I'm picking up an unusual resonance signal from the surface.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6260. מדויק: 6260. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo