הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אותך לאתיופיה" לאנגלית

רק אל תאשים אותי כשישלחו אותך לאתיופיה.
Only don't blame me when they ship you off to Abyssinia.

תוצאות נוספות

אז נסענו לאתיופיה, ועזרנו להם ליצור מקלדת.
So we went to Ethiopia, and we helped them make a keyboard.
הם יהיו מלקה בפומבי כך שכל העולם מרומא לאתיופיה ידע.
They will be flogged in public so the whole world from Rome to Ethiopia shall know.
אני מניח שאתה לעולם לא יוכל לחזור לאתיופיה שוב.
I imagine you will never be able to return to Ethiopia again.
בעל בריתו, המנהיג הפשיסטי האיטלקי בניטו מוסוליני, פלש לאתיופיה 1935,באוקטובר.
His ally, Italian fascist leader Benito Mussolini, invaded Ethiopia in October, 1935.
הוועדה לטיול הכנסייה לאתיופיה תערוך את ישיבתה האחרונה בשבוע הבא.
The committee for the church's Ethiopia trip is having their last meeting next week.
תקשורת היא דבר מאוד חשוב לאתיופיה - היא תשנה את המדינה.
Communication is very important for Ethiopia - will transform the country.
ואיזה צירוף מקרים מוזר בגלל שאני צריך להיכנס לאתיופיה ואתה כבר שם
And isn't it a strange coincidence, because I need to get into Ethiopia, and you're already there.
אבל כל זה גם מגיע לאתיופיה.
But this also reaches into Ethiopia.
וזה לא רק ספציפי לאתיופיה, אלא קורה שוב ושוב, בכל אפריקה.
And this is not just specific to Ethiopia, but happens over and over, all over Africa.
באותו הקיץ, אישתי אלי ואני, הגענו לאתיופיה.
That summer, my wife, Ali, and myself went to Ethiopia.
הבעיה השלישית הייתה שלבניינים לא היה מראה שהתאים לאפריקה או לאתיופיה.
And third is that their image has nothing to do with Africa and with Ethiopia.
הופעתי בקרקס קצת העברתי נשק לאתיופיה.
ב 5 3 9 1 הברחת נשק לאתיופיה
In 1935, you ran guns to Ethiopia.
מלכת שבא, הסבתא רבא-רבא שלך, חצתה את מצרים כדי להגיע לאתיופיה
When the Queen of Sheba, your great, great, great-grandmother, crossed Egypt for Ethiopia after her meeting with King Solomon,
לאתיופיה היתה המסורת העתיקה ביותר של כתיבה, עם הכתב האתיופי שפותח במאה הרביעית לספירה ובו משתמשים בשביל לכתוב באמהרית, בה מדברים יותר מ -24 מיליוני בני-אדם.
Ethiopia has had the longest tradition of writing, with the Ethiopic script that was developed in the fourth century A.D. and is used to write Amharic, which is spoken by over 24 million people.
אתיופיה, 1984 חזרתי לאתיופיה עד סוף 1984.
I returned to Ethiopia in late 1984.
אתיופיה, 1984.חזרתי לאתיופיה עד סוף 1984 באותו רגע כוחות הגרילה הבינו.
I returned to Ethiopia at the end of 1984.
וכך עשינו. הגענו להאיטי, הגענו לרואנדה, לאפגניסטן, לאתיופיה, למונגוליה.
And that's what we did. We went to Haiti, we went to Rwanda, Afghanistan, Ethiopia, Mongolia.
ומכיוון שזהו מחשב בעלות אפס, אנחנו יכולים להגיע למדינות חסרות אמצעים וכך עשינו. הגענו להאיטי, הגענו לרואנדה, לאפגניסטן, לאתיופיה, למונגוליה.
And by being a zero-dollar laptop, we can go to countries that can't afford that's what we did. We went to Haiti, we went to Rwanda, Afghanistan, Ethiopia, Mongolia.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 1. זמן שחלף: 46 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo