הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אחד עשר" לאנגלית

חפש את אחד עשר ב: הגדרה מילים נרדפות
eleven
eleventh

הצעות

אחד עשר עימותים בין 32.מדינות בפחות ממאה שנה
Eleven major conflicts involving thirty-two countries in less than a decade...
אחד עשר אנשים מתו ואתה מתבדח?
Eleven men died and you're making jokes?
שלב אחד עשר, יומי קשר עם אלוהים כפי שאתה מגדיר אותה.
The Eleventh Step, a daily connection with God as you define her.
אז, מישהו נכנס לתחנה אחד עשר עם רובה ציד.
So, someone walked into the eleventh precinct with a shotgun.
אחד עשר חודשים לאחר הקורבן השישי, הגיע השביעי.
Eleven months after the sixth victim, there was a seventh.
אני חושב שאתה צריך לבחון אחד עשר.
Eleven, I think, you should examine.
איך אני אמור להאכיל אחד עשר אנשים עם היונה הזו?
How am I supposed to feed eleven people with this pigeon!
הרג את כל 259 הנוסעים, אחד עשר על הקרקע.
Killed all 259 passengers eleven on the ground
יש לנו אחד עשר חשודים במעצר ומעוכבים לחקירה.
We got eleven subjects apprehended and held for questioning.
זה היה בעונה החמישית, פרק אחד עשר.
That was fifth season, episode eleven.
אחד עשר אלף, ארבע מאות דולר
Eleven thousand, four hundred dollars.
הוא גנב משאית כאשר הוא היה בן אחד עשר שנים.
He stole a truck when he was eleven years old.
הוד קדושתך, מספר האנשים במסדר עומד על אחד עשר.
Your Holiness, the order stands at eleven.
לפי זה, יש לנו רק אחד עשר יותר נפש מועך שעות.
According to this, we only have eleven more soul-crushing hours.
".אחד עשר נפגעים בשרפה במפעל" ".תאונת מכלית הנפט"
"Eleven injured in factory fire." "Oil tanker accident."
וכאן אנחנו הולכים שוב, אותו ג'נטלמן יפני, אחד עשר שעות אחר כך, הצבע של דכאון נורא, לגבול בהתאבדות, אחרת ידוע כ/כפי שכאב ראש מכאיב.
And here we go again, same Japanese gentleman, eleven hours later, the color of grim despondency, verging on suicide, otherwise known as an excruciating hangover.
אחד עשר להבים, פול!?
Eleven blades, Paul! Eleven!
אני כמו אחד עשר של איש אחד אוקיינוס.
I'm like a one-man Ocean's Eleven.
רמות שבע, אחד עשר, ושלוש עשר.
Levels seven, eleven, and thirteen.
בחינה טכני מה שאנחנו עושים עשוי להיחשב בלתי חוקי, ולכן אני מוקף על ידי אחד עשר של עורכי הדין המעצבנים ביותר שלנו.
Technically what we're doing might be considered illegal, which is why I'm surrounded by eleven of our most annoying lawyers.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 629. מדויק: 254. זמן שחלף: 224 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo