הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אחרית הימים" לאנגלית

חפש את אחרית הימים ב: הגדרה מילים נרדפות
apocalypse
end of days
end times
rapture
apocalyptic
Latter-Day

הצעות

עבור העצים זאת היתה אחרית הימים.
And for the trees, this was apocalypse.
לכל דור יש את הסיפורים שלו על יום הדין או חזון אחרית הימים.
Every generation has its tales of Armageddon or Apocalypse.
אחינו הנזיר, סבונרולה, בפירנצה, מנבא את אחרית הימים
Our brother friar, Savonarola, in Florence, prophesied the end of days.
חיילי האופל, שיביאו את אחרית הימים.
Soldiers of Darkness and the End of Days.
עדות נוספת ניבא אחרית הימים נמצא בשנת 1947 במערות צחיחות גבוה מעל מדבר יהודה.
Further evidence of a prophesied Apocalypse was found in 1947 in arid caves high above the Judean desert.
הפרש כאן כדי לזרז, את אחרית הימים בדיוק כפי שניסה בעבר.
The Horseman is here to hasten the end of days, just as he tried before.
צעדים נעשו לוודא כי סוג של חזון אחרית הימים זה לא יקרה שוב.
Measures were made to make sure that this kind of apocalypse did not happen again.
לבדנו בפני חזון אחרית הימים הצרפתי הזה?
Must we face this French apocalypse alone?
אם היא המפתח להצלת מיליוני בני אדם מסוג של אחרית הימים...
If she is the key to saving millions of people from some kind of apocalypse...
לא תוכלו לשרוד את אחרית הימים" לבדכם".
You cannot survive the apocalypse alone.
אחרית הימים, חדשות ב -11.
End of days, news at 11.
החשש שלי שהחשמן יביא לחזון אחרית הימים.
My fear is the cardinal would invite apocalypse.
אני מניח שידוע לך על ארגון "אחרית הימים"?
I assume you've been briefed about the end of days organization?
בסך הכל, זה הוא יום נהדר לחזון אחרית הימים.
All in all, it's a fine day for an apocalypse.
אתה תהיה זה, החשמן, שיגרום לחזון אחרית הימים הזה?
Will you be the one, Cardinal, to bring forth this apocalypse?
אנחנו גם, אתה יודע, מפרשים מדע מאקטואליה, מנסים לנבא את אחרית הימים.
We also, you know, interpret science from current events, try to predict the end of days.
אתה יודע, אשתי אומרת שזה אחרית הימים, אנשים כמוהו צצים.
You know, my wife says it's the end of days, people like him popping up.
כאילו, זה חזון אחרית הימים האמיתי.
I mean, it's, like, the real, like Apocalypse.
המעשיה של הגבול שזה עתה נתגלה ושל החלוץ הכובש, המעשיה של ייעוד ברור, המעשיה של אחרית הימים והגאולה.
the narrative of the newly discovered frontier and the conquering pioneer, the narrative of manifest destiny, the narrative of apocalypse and salvation.
אני נשבעתי לחיות למענך עד אחרית הימים
I vow to live for you till the end of time
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 201. מדויק: 201. זמן שחלף: 164 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo