הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אחרי כל" לאנגלית

הצעות

398
182
141
85
אחרי כל הלילות שאני נשארתי מדבר איתך בטלפון.
After all those nights I stayed up talking to you on the phone.
אחרי כל הדברים שעשית לנו בתיכון.
After all the stuff you did to us in high school.
האבא שלי נהג להביא כאן אחרי כל משחק.
My father used to bring me here after every game.
אני משתחווה למאסטר צ'אנג אחרי כל קרב.
I bow to Master Chang after every fight.
הרוצח משאיר תמונה אחרי כל רצח.
The killer leaves a photograph after each murder, Sidney.
גברת קלירי הודיעה לחברת הטלפונים אחרי כל הטרדה.
Okay, Mrs. Cleary notified the phone company after each harassing call.
אחרי כל שנות ההתעללות השבנו מלחמה.
After all the years of abuse, we finally fought back!
חשבתי שתהיי רעבה אחרי כל ההצעות.
I thought you might be a little hungry after all that bidding.
אחרי כל העידנים האלה אין יותר חשוכים.
After all these eons, the Dark Ones are no more.
אם אתה האחרון שעומד על השולחן אחרי כל הקרבות
If you're the last man standing on the table after all the challenges
במיוחד אחרי כל הצרות שעברנו באיסופו.
Especially after all the trouble we went to collecting it.
אחרי כל זה, הזמנתי לנו סוויטה בלנאי
After all this, I booked us a suite on Lanai.
לא ציפיתי לראות אותך שוב אחרי כל אי-הנעימות.
I didn't expect to be seeing you again after all the unpleasantness.
באמת תוותרי עלינו אחרי כל זה?
You'd really give up on us after all this?
אחרי כל שלמדתי הלילה אין דבר חיוני יותר.
After all I've learnt tonight, there can be nothing more vital.
אחרי כל שנות החיפוש הגולגולת הזו שלי
After all these years of searching, the skull is mine.
אחרי כל ההתקדמות שעשית איך אתה יכול פשוט...
After all the progress you've made, how can you just -
אחרי כל הזמן שהיא השקיעה בזה...
After all the time she put in on that thing.
אחרי כל הזמן והאנרגיה שהשקעתי באימון שלך?
After all that time and energy I put into your training?
אחרי כל העבודה שהשקעת במכירה הפומבית, אני שמחה להחזיר טובה
After all the work you put into the bachelor auction, I'm happy to return the favor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3329. מדויק: 3329. זמן שחלף: 892 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo