הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אחת" לאנגלית

הצעות

9606
1142
950
942
בחר תצורת Exchange אחת לפחות לפני שתמשיך.
Please select at least one Exchange configuration before proceeding.
לסוג יש יותר מתכונת SchemaType אחת.
The type has more than one SchemaType attribute.
סרגל הפרדת הכתבה מספק גישה מהירה לכל אחת מהכתבות שנוצרו במסמך InDesign.
The story separator bar provides easy access to each story created within an InDesign document.
ניתן לבחור כל אחת מהאפשרויות בנפרד בכרטיסייה Detailed.
You can select each of these options individually using the Detailed tab.
הסיוע לרשתות פשוטות מוגבל למערכת לקוח אחת המכוסה במסגרת ProSupport, להתחברות ליציאת נתב או לנקודת גישה אלחוטית אחת ואינו כולל קישוריות להתקנים, למערכות או לתחומים משניים.
Simple Network assistance is limited to a single client system covered by ProSupport, connecting to a single router port or wireless access point, and does not include connectivity to secondary devices, systems or domains.
התוצאה היא קובצי SWF מרובים, שכל אחד מהם כולל מסגרת אחת עם גרפיקה משכבה אחת של Illustrator.
The result is multiple SWF files, each containing a single frame with the artwork from a single Illustrator layer.
אחת מהעמודות הדרושות בטבלאות DataSourceInformation חסרה.
One of the required DataSourceInformation tables columns is missing.
זהו מזהה ייחודי המבדיל בין רשת WiFi אחת לאחרת.
This is a unique identifier that differentiates one WiFi network from another.
ניתן לגרור בחירה מתמונת Photoshop אחת לשנייה.
You can drag a selection from one open Photoshop image into another.
בחרו הגדרה אחת או יותר מהרשימה, והקש Delete.
Select one or more presets from the list and click Delete.
אנחנו, צאצאי אחת הציוויליזציות הקדומות ביותר.
We, who sprang from one of the most ancient civilizations?
כנראה אצטרך להשקיע יותר במשמרת אחת בבית.
Will probably have to spend one more shift at the house.
זוהי מימי היא אחת הכוכבות העולות שלי.
This is Mimi, she's one of my rising stars.
מה שמשנה הוא שכולנו מאוחדים במטרה אחת.
What matters is that we're all united in one cause.
בתוך דקה אחת נשרוף אתכם משני הקצוות!
In one minute we will burn you out from both ends!
בשביל שהעולם ינצל ישנה רק אפשרות אחת
For the world to be saved there was only one shot.
ניסיתי לתקן בעיה אחת ויצרתי 100 אחרות.
I tried to fix one problem and I created 100 others.
מכתבייך גורמים לי להרגיש" כמו אחת האימהות האחרות
"your letters make me feel like one of the other moms"
יש מטוס תובלה שעוזב להונדורס בשעה אחת בלילה
There's a transport plane leaving for Honduras at one o'clock.
אותה אחת שהיתה בתחנה ראית אותו?
The same one that was at the you seen him?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 79296. מדויק: 79296. זמן שחלף: 239 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo