הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אחת לשבוע" לאנגלית

חפש את אחת לשבוע ב: הגדרה מילים נרדפות
once a week
weekly
one a week
אבי מאבד מפתחות לפחות אחת לשבוע.
My dad loses his keys at least once a week.
היא שילמה לשניהם כדי שידפקו אותה אחת לשבוע.
She used to pay these two to smash her once a week.
אומרת שהוא הורג, כמעט אחת לשבוע
It means he's killing Almost weekly,
{כדי ליצור קו התקדמות מחזורי אחת לשבוע, עליך לבחור יום בשבוע.}באפשרות 'שבוע' בחר את היום בשבוע בו ברצונך שיצויר קו ההתקדמות.
{To create a weekly recurring progress line, you must select a day of the week.}Under Weekly, select the day of the week on which you want your progress line to be drawn.
טוב, אחת לשבוע במשך כחודשיים.
Well, it's one a week for about two months.
היא נבדקה אחת לשבוע, בארבעת החודשים האחרונים כלומר 16 בסך הכול.
She has had one a week for the last four months, so that's 16 in total.
אמרתי לך לבוא לתחזוקה אחת לשבוע.
I told you to come in for maintenance once a week.
הם נפגשו רק אחת לשבוע במשך שנה.
They just met once a week for a year.
הייתי רוצה שניפגש אחת לשבוע ונשוחח על אסטרטגיות להתקדמות.
So, I'd like to meet once a week or so and talk about strategies for advancement.
אנחנו עושים להם סבב אחת לשבוע.
We rotate them out once a week.
אחת לשבוע שמונה קרובי משפחה מגיעים אליי הביתה לאכול בחינם.
Once a week, I have eight family members coming to my house for free food.
אחת לשבוע, אני אביא נשים אליך לבדיקה.
Once a week, I will bring women to you to be examined.
אז אנו מגיעים לשם אחת לשבוע, שרים שירים ומספרים בדיחות...
So we turn up once a week, singing songs, telling jokes...
הם מדברים איתה אחת לשבוע בטלפון.
They talk to her once a week by telephone.
סבב אחת לשבוע ילדים אוהבים שהאומנות.
We rotate them out once a week.
אתה לומד את זה אחת לשבוע.
You take class once a week.
ואת צריכה להתקשר אלינו אחת לשבוע לתת לנו עדכון על בית הספר שלה ועל חייך.
And you have to call us once a week to give us an update on her schooling and your life.
אז לא יהיה זה מעשה טוב אם אבקר אצלו אחת לשבוע?
So wouldn't it be a good deed if I were to visit him once a week?
אפילו אם תיפגשי אחת לשבוע, זה עדיין יהיה שנתיים.
I'll count as once a week but it'll still need 2 years.
קבוצה אחת נפגשה רק למשך שעה וחצי, אחת לשבוע, בקבוצת תמיכה.
One group of people just met for an hour-and-a-half once a week in a support group.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo