הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אחת עם השניה" לאנגלית

חפש את אחת עם השניה ב: הגדרה מילים נרדפות
with each other
with one another
to each other
אולי אנחנו צריכות להיות יותר פתוחות וכנות אחת עם השניה.
Maybe we need to be a little bit more open and honest with each other.
למה אנחנו מתנהגות כך אחת עם השניה?
Why do we act like this with each other?
ולפני שאת יודעת מה קורה הריאות שלי מתווכחות אחת עם השניה האם להיות ריאות או ספוגים מלאים במי ים.
And before you know it, my lungs are arguing with one another whether to be lungs or sponges full of seawater.
איננו יודעים מה יקרה אם שתי נשמות אנושיות זהות והכלים שבהן הן מטיילות יגיעו למגע ישיר וקרוב אחת עם השניה.
We don't know what would happen if two identical human souls and the vessels that they travel in were to come into immediate close contact with one another.
אנחנו יכולות להתחיל בזה שנהיה כנות אחת עם השניה.
We can start by being honest with each other.
מייזי, יש לנו ילדים באותו גיל, מה שאומר שיש לפנינו שנים שבהן נצטרך להתמודד אחת עם השניה, אז במקום לשחק את כל המשחקים הקטנוניים האלה, למה שלא נשים לזה סוף ברגע זה?
Maisy, we have kids the same age, which means there are years ahead of us having to deal with each other, so instead of playing all these petty games, why don't we put an end to this right now?
היינו פתוחות מאוד אחת עם השניה
We were very open with each other.
אחת עם השניה?
אני יכול לארגן שש בחורות שיתמזמזו אחת עם השניה תוך עשר דקות.
I could have six chicks making out with each other on our laps in 10 minutes.
לחיות אחת עם השניה או שתענישו את עצמכן הרבה יותר גרוע ממה שאני אי פעם אוכל
You'll find a way to live with each other, or you'll punish yourselves far better than I ever could.
ואם ובנה וחיות שקשורות אחת לשנייה משתמשות בקריאות כדי להישאר בקשר אחת עם השניה לכן קול הוא מאוד קריטי בחיים שלהם.
And mother and young and closely bonded animals use calls to stay in touch with one another, so sound is really critical for their lives.
למכוניות יש פנסי חזית מבוססי LED, פנסים אחוריים מבוססי LED, ומכוניות יכולות לתקשר אחת עם השניה ולמנוע תאונות בדרך בה הן מחליפות מידע.
Cars have LED-based headlights, LED-based back lights, and cars can communicate with each other and prevent accidents in the way that they exchange information.
למה שלא תדברו אחת עם השניה?
Why don't you two just talk to each other?
אנחנו אמורות לדבר אחת עם השניה ולהקשיב.
We should talk to each other and listen.
אך בקרוב מאד, נוכל לראות ימים בהם מכוניות יאלצו לדבר אחת עם השניה.
But very soon we're going to see the days when cars are essentially talking to each other.
הן מדברות אחת עם השניה והופכות תוך כדי למהנדסות סולאריות.
They're speaking to each other and actually becoming solar engineers.
נצטוויתן לא לדבר אחת עם השניה עד שהחקירה שלנו תסתיים.
You were ordered not to talk to each other until our investigation is concluded.
כדי לחיות בהרמוניה, חיות צריכות להיות מסוגלות לדבר אחת עם השניה.
To live in harmony, animals need to be able to talk to each other.
אין לנו זמן לריב אחת עם השניה
We don't have time to be at each other's throats.
במרכז נמצא הפריט שעליו הן ילחמו אחת עם השניה.
The center is the object over which they will do each other.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 55 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo