הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אט אט" לאנגלית

slowly
little by little
gradually
misty
spontaneously

הצעות

אט 146
ובמשך שישה חודשים, בניתי אט אט אמון רכשתי בעדינות מידע.
And for six months, I slowly built trust, gently acquired information.
הבטתי בידו של אבי נכרכת אט אט סביב השעון העתיק הכבד על שולחנו.
I watched my father's hand slowly coil around the heavy antique clock on his desk.
אז אט אט, חזרנו לאיך שהדברים היו פעם.
So little by little, we went back to the way things were.
אבל אט אט, כולם עברו דירה נפטרו או הגיעו לכאן.
But little by little, people moved out, passed away or ended up here.
אט אט ובהדרגה, פיסיקאים ניסיוניים החלו להתלהב מהרעיון של היגס.
Gradually, experimental physicists became excited by Higgs' idea.
תאי הדם שלו איבדו אט אט את היכולת לקלוט חמצן.
His blood cells gradually lost their ability to obtain oxygen.
אט אט אך בבטחה, מילורד.
Slowly but surely, My Lord.
ג'ימי דויל שמתעייף אט אט זורק שמאלית, עוד שמאלית.
A slowly tiring Jimmy Doyle throws a left, another left.
האומץ שלנו נתן השראה לאחרים, וכעת, ניו ג'רזי אט אט נסוגה בחזרה לאדמה השוממת ממנה הגיעה.
Our fortitude was the inspiration for others, and now New Jersey is slowly receding back to the desolate land from whence it came.
אבל אני מוכן לראות אותך מת אט אט אם אתה מחפש את זה.
But I am willing to watch you slowly die if you're looking for that kind of thing.
אט אט הם מצאו כמעט 450.
They have slowly confirmed nearly 450.
הרוזן הידק את החבל אט אט.
The duke slowly tightened the rope.
אתם יודעים, ברק מתאים גם לשלי, בגלל שהוא אט אט נע לכיוון הימיני, ואנשים מבקשים אותו רק פעם אחת בארבע שנים.
You know, Barack actually works for mine, too, because it's gradually moving a little more to the left, and people only ask for it about once every four years.
אני חושב שהוא איש קטן, חכם ובודד שמתפרק אט אט, מבלה את ימיו בצפייה בחיים של אחרים.
I think he's this clever, little lonely man, slowly falling apart, spending his days watching the lives of others.
שיתוק סגר על גופו אט אט, מתחיל בבהונותיו, לאחר מכן רגליו, טורסו, אצבעות וזרועות.
Paralysis had closed over his body slowly, beginning in his toes, then legs, torso, fingers and arms.
האישה הזו, אט אט מתה בגלל שגידולים שפירים בעצמות הפנים שלה מחקו לחלוטין את הפה והאף שלה, כך שהיא לא יכולה לנשום ולאכול.
This woman is slowly dying because the benign tumors in her facial bones have completely obliterated her mouth and her nose so she can't breathe and eat.
אט אט טיפין טיפין
Little by little Bit by bit
אט אט העולם הפך שקט
Slowly the world, became silent.
אט אט היום מתחיל להתחמם.
Slowly the day begins to warm up.
אט אט, נקישות הקרניים והנשיפות הנשמעות מעת לעת יהפכו לצלילים מוכרים באוזניו כצליל גאות גלי המים הנושקים לחול.
Slowly, the clicking horns and occasional bellows will become as common to his ears as the sound of flood waters rippling on the sand.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 79. מדויק: 79. זמן שחלף: 185 ms.

אט 146

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo