הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: טעות איומה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "איומה" לאנגלית

terrible
horrible
awful
dreadful
huge
horrid
disastrous
horribly
horrendous
worst
terribly
gruesome
lousy
horrific
hideous

הצעות

120
כי אני איומה בזה, מכל הבחינות!
Because I am terrible at this, in every single way.
והיתה הרגשה איומה להיות בחדר הניתוח בלעדיה.
And it felt terrible to be in the OR without her.
היא זאת שגרמה לי להרגיש איומה ולקויה.
She was the one making me feel so horrible and inadequate.
איזו דרך איומה למות, אלפי עוקָצים קטנים עוקצים אותך.
WHAT A HORRIBLE WAY TO DIE - THOUSANDS OF LITTLE STINGERS STINGING YOU.
אני יודעת שאתה חושב שאני אישה איומה.
I know you're-you're thinking I'm an awful person.
כי אני יודעת שאת לא איומה...
because I know that you're not awful.
היתה תאונה איומה שקרתה בבית הספר.
We've had a terrible incident occur at the school.
קראתי שהייתה הפסקת חשמל איומה בקליפורניה.
I read that there was a terrible power failure in California.
זו היתה אבדה איומה עבור שנינו.
It's been a terrible loss for both of us.
האם זה נכון שבילדותך סבלת ממחלה איומה?
Is it true that as a child you suffered from a terrible illness?
מר מחמוד סבל פציעה איומה ושכול.
Mr. Mahmoud has suffered a terrible injury and loss.
זאת תוכנית איומה והרסנית ואנחנו מאחוריך במאה אחוזים.
That is a terrible, self-destructive plan, and we're behind you a hundred percent.
הגברת קיבלה רשיון נהיגה לפני חודשיים והיא איומה.
Grigorieva got herself a driving licence two months ago and she's terrible.
להגיד לך שאתה הולך להיות בסכנה איומה.
To tell you that you're going to be in terrible danger.
מסתבר שפשיעה זעירה היא דרך איומה להתפרנס.
It turns out, petty crime's a terrible way to make a living.
סבתא שלי נתנה לי מתכון משפחתי לפני שהיא מתה בצורה איומה.
My grandmother gave me a family recipe before she died in a horrible way.
אני יודע שזה כבר חוויה איומה.
I know this has been a terrible ordeal.
הומי, בדיוק הייתה לי מחשבה איומה
Homie, I just had a horrible thought.
נחרב מעל פני האדמה בשריפה איומה שהם הציתו.
Raised to the ground in a terrible fire they started.
אמבר, את שרדת תאונה איומה.
Amber, you survived a horrible car wreck.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1232. מדויק: 1232. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo