הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "איטלקים" לאנגלית

חפש את איטלקים ב: הגדרה מילים נרדפות
אנחנו כבר מופחתים להשכיר בתינו לסרטים איטלקים...
We've been reduced to renting out our home for Italian movies...
"אני מגיעה". איטלקים ורווקים מצטרפים.
"I'm coming." Italian hand signals follow.
למעשה התה לא רע, למרות שהם איטלקים.
It's actually not bad tea, seeing as how they're Italian.
הוא אמר שאין הבדל בין מוקשים איטלקים למוקשים אמריקאים.
He said there is no difference between Italian and American mines.
יש לנו כמה כמרים איטלקים שמבקרים.
We have a few Italian priests visiting.
הם סופגים מתקפות של פרטיזנים איטלקים ומגיבים באלימות שרירותית קשה.
They are the target of attacks by Italian partisans, and they retaliate with indiscriminate violence.
אתה יכול לספר לכולנו איך ידעת שהגברים במסעדה היו איטלקים?
Could you tell all of us how you knew that those men in that restaurant was Italian?
שלושה סוכנים גרמנים בברזיל, שמציגים עצמם כעיתונאים איטלקים, נעצרו.
Three German agents in Brazil, posing as Italian journalists, were arrested.
ואותם יהודים שברצונך לשלחם למזרח, הם עדיין אזרחים איטלקים.
And these Jews you wish to ship east are still Italian nationals.
200,000 עד 1943, כמעט חיילים איטלקים נהרגו או נעדרו.
By 1943, nearly 200,000 Italian soldiers were dead or missing.
משוער שנהרגו יותר מחצי מיליון אזרחים גרמנים, איטלקים וצרפתים.
Killing more than an estimated half million German, Italian and French civilians.
נקניקים, בשרים איטלקים, גבינות.
Cold cuts, Italian meats, cheeses.
אתם מרגישים יותר אירופאים פחות איטלקים?
Do you feel more European, less Italian?
כשהיסטריונים איטלקים מדברים על אירניו, הממלכה, הכוונה תמיד ברורה.
When Italian historians talk about Il Regno, The Kingdom, it is always clear what is meant.
ואז הם מתחילים להתנהג כמו טווסים (להשוויץ) וחושבים שהם איטלקים.
And suddenly, they're acting like peacocks and thinking they're Italian.
אני מניחה שהם גם איטלקים, הא כן -.
I suppose they're Italian too.
אלה הם באמת רק חורי סופגנייה איטלקים.
These are really just Italian doughnut holes.
גרום לנו להיות גאים בהיותנו איטלקים.
Make us proud to be Italian.
יש לנו חברים איטלקים, החשמן בורג"ה אך ענייננו צרפתי לחלוטין.
We have Italian friends, Cardinal Borgia, but our business is all French.
כל הגברים איטלקים אוהבים את התינוק, מלבד פאולו.
All Italian men love baby - except Paolo.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 275. מדויק: 275. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo