הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אין אפשרות לשמור" לאנגלית

חפש את אין אפשרות לשמור ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
cannot save
can't save
cannot be saved
unable to save
can't be saved
could not be saved
Could not save
ל - InfoPath אין אפשרות לשמור את הגדרות האימות עקב שגיאה.
InfoPath cannot save the validation settings because of an error.
ל - InfoPath אין אפשרות לשמור את הטופס. הפונקציה OnSign החזירה ערך המציין שהחתימה נכשלה.
InfoPath cannot save the form. The OnSign function returned a value indicating that the sign failed.
ל - PowerPoint אין אפשרות לשמור קובץ זה כתוספת מאחר שהקובץ מכיל פקדי ActiveX.
PowerPoint can't save this file as an add-in because it contains ActiveX controls.
אין אפשרות לשמור עותק של גירסה זו
Can't save a copy of this version
אין אפשרות לשמור פרוייקטים של Microsoft Visual Basic במסמך שאין בו פקודות מאקרו.
Microsoft Visual Basic projects cannot be saved in a macro-free document.
אין אפשרות לשמור ErrorWebPart במהלך עיון.
An ErrorWebPart cannot be saved during browse.
ל - Outlook אין אפשרות לשמור שינויים בתבנית הכללית מאחר שהוא נפתח עם גישה לקריאה בלבד.
Outlook cannot save changes to the global template because it was opened with read-only access.
ל - Outlook אין אפשרות לשמור את שם קבוצת השליחה/קבלה.
Outlook cannot save the name of the Send/Receive Group.
ל - Microsoft Graph אין אפשרות לשמור את גלריית התרשימים שהוגדרה על-ידי המשתמש בתיקיה שצוינה.
Microsoft Graph cannot save the user-defined chart gallery in the specified folder.
ל - Visio אין אפשרות לשמור את הקובץ שבחרת.
Visio cannot save the file you selected.
אירעה שגיאה. ל - Visio אין אפשרות לשמור את התכונה.
An error occurred. Visio cannot save the attribute.
ל - Visio אין אפשרות לשמור מסמך שאין לו שם.
Visio cannot save an unnamed document.
ל - Outlook Web Access אין אפשרות לשמור כלל זה, מאחר שהוא מציין יותר מפעולה אחת המביאה לאותה תוצאה. ערוך את הכלל ונסה שוב.
Outlook Web Access cannot save this rule because it specifies more than one action that has the same result. Please edit the rule and try again.
אין אפשרות לשמור כעת את הפרוייקט שנבחר בשרת.
The selected project cannot be saved to the server at this time.
אין אפשרות לשמור פריט עקב הערכת כללים.
Cannot save item as the result of rule evaluation.
אין אפשרות לשמור את המסנן הנוכחי עד שהוא יוחל.
The current filter cannot be saved until it is applied.
אין אפשרות לשמור את ההגדרות כיוון שכבר קיים מיפוי למאפיין זה.
The settings cannot be saved because a mapping for this property already exists.
ל - OneNote אין אפשרות לשמור מקטע זה כיוון שקיימים עמודים שלא סונכרנו באופן מלא. נסה שוב כאשר אתה נמצא במצב מקוון והמחברת סונכרנה.
OneNote cannot save this section because there are pages that have not been fully synced. Try again when you are online and the notebook is synced.
ל - Outlook אין אפשרות לשמור את השינויים בפרופיל האבטחה שלך
Outlook cannot save changes to your security profile
אין אפשרות לשמור כמה מהקבצים המצורפים הפתוחים ב - ( idspnOneNote). ודא שיש די שטח דיסק.
Some opened attachments cannot be saved back to (! idspnOneNote). Make sure there's enough disk space.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 209. מדויק: 209. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo