הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אישה" לאנגלית

ראה גם: אישה אחת
חפש את אישה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אבל אתם רואים שלא עומדת עליהם אישה.
But you can see that no woman is standing on those.
אישה זו הנה חלק החקירה מתמשכת בשטחים.
This woman here is part of an ongoing investigation in the Territory.
את האישה המושלמת, אישה ואמא.
You are the perfect woman, wife... and mother.
אמרתי לו שאביא לפה בסופ"ש אישה מיוחדת מאוד
I told him I was bringing a very special lady here this weekend.
אישה אסיאתית מבוגרת ומנהל חסכונות והלוואות.
An older Asian woman and a savings and loan manager.
יכולנו לעשות כל אישה התאהב איתנו.
We could make any woman fall in love with us.
ואז כשבוע לאחר מכן אישה נוספת נעדרת.
And then about a week later, Another woman goes missing.
כל אישה יכולה להשתגע מהדברים האלה...
Any woman would go crazy listening to them... Right...
וכל אישה אמורה לקרוא דבר כזה.
And every woman is supposed to read something like think.
ואהובים הם בוגדים ידי ולנים עם אישה אחרי אישה.
Loved ones they betray by spending their nights with woman after woman.
אף אישה מעולם לא הצליחה להזהיר אישה אחרת בנוגע לגבר.
No woman has ever been able to warn another woman about a man.
היתה שם אישה אישה שהכירה אותך.
There was a woman - a woman who knew you.
תום מכיר אישה שלא אוהבת לאכול שוקולד.
Tom knows a woman who doesn't like to eat chocolate.
איך זה באמת מרגיש להיות אישה צעירה בהודו?
What is it really like to be a young woman in India?
אישה באורגון לאחרונה חוותה איך זה יהיה.
A woman in Oregon recently experienced what this would be like.
אני אישה מוסלמית אירנית-אמריקנית, כמו כולכם.
I'm an Iranian-American Muslim female, like all of you.
לא כשיש אישה וילד קטן מעורבים.
Not when there's a woman and a young child involved.
היא היתה אישה טובה והיא איננה.
She was a good woman, and she's gone.
את יכולה להיות אישה עשירה מיס ליין.
Well, you could be a wealthy woman, Miss Lang.
אישה נרצחה על המטוס זה הרגשה מדבר
A woman was murdered on that plane That's a hunch talking
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31390. מדויק: 31390. זמן שחלף: 190 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo