הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אישור" לאנגלית

ראה גם: ללא אישור
חפש את אישור ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

בכל פעם שתשלח החלטה תקבל אישור.
Each time you submit a decision you will receive confirmation.
יש לנו אישור שטנגו 3 ברכב?
Do we have confirmation Tango 3 is in the vehicle?
מר ניליקס נתן לי אישור לדבר בשמו.
Mr. Neelix has given me permission to speak on his behalf.
אני מבקשת אישור לנסוע לניו-יורק כדי לחקור מקרה.
I want permission to go to New York to investigate a case.
המופע של רשימה זו נמצא בשימוש של זרימת העבודה של אישור Project Server.
This List instance is used by the Project Server Approval workflow.
שלחנו בקשת אימות זהות לאפליקציה של חשבון Microsoft שלך, אבל לא קיבלנו ממך אישור בזמן.
We sent an identity verification request to your Microsoft account app, but we didn't get your approval in time.
שלח בקשת אישור הפעלה לאפליקציה של חשבון Microsoft שלי.
Send a session approval request to my Microsoft account app.
כרגע קיבלתי אישור שבריג'קום מציעים לפרלדה 450 מיליון
I just got confirmation that Bridgecom's offering Prelada 450 mil.
קיבלתי אישור היום מר נינגפופו בעצמו יהיה כאן
I got confirmation today that Mr. Ningpopo himself will be here.
קיבלנו אישור לכיול מחדש לתיק לאסל.
We just got approval for a recalibration on the Lasalle case.
אני צריך אישור על דוח עמלה.
I was just... I need approval on a commission report.
אולי שכחת לכוון את אישור הקבוצה.
It could be you forgot to set the group permission.
זה באמת עניין פוליטי, קולונל שידרוש אישור דו-צדדי.
This is really a political matter, Colonel, which will require bilateral approval.
כי מקדמה שכזאת דורשת אישור של המועצה.
Because any such advance would need the - approval of the board first.
זה נותן לך אישור לעשות כרצונך?
And it gives you permission do whatever you want them?
והסוציאליזם של טום יבטיח אישור התכנית שלו.
And Tom's socialism will ensure his approval of the plan.
טוב, תן לי לקבל אישור מכולם
All right, well let me get confirmation from everybody.
התקשרתי אליו ונתתי לו אישור לדבר אתכם.
I called him and gave him permission to talk to you.
לפחות קיבלנו אישור לכך שחקאני מת.
Well, at least we got confirmation of Haqqani's death.
היא התגנבה משם הרבה לפני שהיה לה אישור מהרופאים
She was sneaking out of there way before she had the doctor's permission.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8507. מדויק: 8507. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo