הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אישיות בלתי רצוי" לאנגלית

חפש את אישיות בלתי רצוי ב: הגדרה מילים נרדפות
persona non grata
וטראביס הוא אישיות בלתי רצוי עם כל צוות.
And Travis is persona non grata with the whole team.
אני נשבע שאני יכול לקבל לעומקו של זה, אך למרבה הצער, אני אישיות בלתי רצוי שוב.
I swear I could get to the bottom of this, but unfortunately, I am persona non grata again.
הודעה יצאה לכל הסוכנויות הממשלתיות שג'ינקס הוא אישיות בלתי רצויה.
A notice was issued to all government agencies that Jinks was persona non grata.
אני אישיות בלתי רצויה עבור כל הגברים.
I am persona non grata to all men.
דארמה ידעה אותנו שלאונרד הוא אישיות בלתי רצויה.
Dharma has informed us that Leonard is persona non grata.
אז, כפי שאתה יודע, אני באופן זמני אישיות בלתי רצויה בארמון שלי.
So, as you know, I'm temporarily persona non grata in my own palace.
אני אישיות בלתי רצוי.
ומאחר שפראני היא, אישיות בלתי רצויה היא לא יכולה לפגוע בי.
I'm here to impress Nationals, and since Frannie is persona non grata with them she can't touch me.
אני נחשבת בעיניהם ל "אישיות בלתי רצויה".
I'm kind of persona non grata down there.
אבל זה בסדר, אני לא אבקש ממך שוב לחזור לשם, נראה שאתה אישיות בלתי רצויה עבור חוגים מסוימים,
But it's alright, I can not ask you to go back there, You are a persona non grata for some items, so do not push your luck,
והלאה, הוא אישיות בלתי רצויה.
You know, always writing letters.
אין סיכוי, היא עדיין עריקה ואישיות בלתי רצויה בין אדוני המערכת.
She's still a renegade and persona non grata among the System Lords.
אתה היית, אישיות בלתי רצויה, הנרי בגלל שאתה לא מתאים לעבוד
You were persona non grata, Henry, because you didn't work well within the system.
אני אגרום לברנט להבין שמעכשיו והלאה, הוא אישיות בלתי רצויה.
I will let Brent know that from here on out, he's persona non grata.
וואן אישיות בלתי רצויה בפעם הבאה שתופיע ללא הודעה מראש, אף אחד לא יראה אותך שוב אי-פעם.
Next time you show up unannounced, nobody will ever see you again.

תוצאות נוספות

ווילמה, כי שניהם גושים טפיליים של בשר בלתי רצוי.
Wilma - because they're both parasitic mounds of unwanted flesh.
במידת הצורך, ניתן להתעלם מריטוש בלתי רצוי.
You can discard unsatisfactory retouching, if necessary.
אני מעדיף לחשוב על זה כיציאה ממקום בלתי רצוי.
I prefer to think of it as an exodus from an undesirable place.
ההרגשה הלא נעימה, שפעם שלטה בחיי, חזרה כמבקר בלתי רצוי.
MAN The old, unhappy feeling that had once pervaded my life... came back like an unwelcome visitor, and deeper than ever.
היה אורח בלתי רצוי בערב המסיבה של הבניין.
The Drake had an uninvited guest the night of the Halloween party.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 58. מדויק: 15. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo