הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: אכזבה גדולה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אכזבה" לאנגלית

הצעות

לא יכולתי לראותך במצב של אכזבה.
I couldn't bear to see you in a state of disappointment.
הוא מעבר דחייה של אכזבה וכשלון.
It is a transition, a rejection of disappointment and failure.
כי הם מפחדים להיפגע או אכזבה.
'cause they're afraid of being hurt or letdown.
אני עוזרלחלש כי כבר אכזבה על ידי חברה.
I help the weak that have been letdown by society.
זאת הייתה הבעה של אכזבה ובגידה.
Because it was a look... of disappointment and betrayal.
אהבה אמורה לשאת אכזבה לא כן?
Love is supposed to endure disappointment, is it not?
והייתי בטוח שתישאר אפוס של אכזבה.
And I was confident you'd remain an epic disappointment.
זה טבעי לחוש הלילה קצת אכזבה.
It's natural, tonight, to feel some disappointment.
אכזבה היא מסוכנת רגש אם הוא לא מעובד.
Disappointment is a dangerous emotion if it isn't processed.
אחרי כל-כך הרבה אכזבה רולף ואד נחושים למצוא אותם.
After so much disappointment, Rolf and Ed are determined to find them.
הקופסא הזו היא רק באר של אכזבה.
This box is really just a well of disappointment.
אני מניח שגרייסון רק אומר ללמוד לחיות עם אכזבה.
I guess being a Grayson just means learning to live with disappointment.
למה אתה תמיד אכזבה כזו בשבילי?
Why are you always such a disappointment to me?
אתה יודע מה אכזבה כזו יכולה לעשות לבן-אדם?
You know what that kind of disappointment can do to somebody?
חיים שלמים של אכזבה ודירוג אשראי גרוע בחליפת פשתן.
A lifetime of disappointment and bad credit wrapped in a linen suit.
ובאותו אכזבה נוראה, זה הזמן לסיים.
And on that terrible disappointment, it is time to end.
לא הרגשתי שום אכזבה, רחוק מזה.
I didn't feel any disappointment, far from it.
בחור, האם אני קרבן של אכזבה ממך.
Boy, am I a victim of disappointment in you.
הייתי מקבלת הכל, ממנו, אפילו אכזבה
I would have taken anything from him, even disappointment,
חבר"ה, אתם יודעים, כשעומדים בפני אכזבה
You know, guys, when facing disappointment,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 613. מדויק: 613. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo