הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אכזרי" לאנגלית

ראה גם: הכי אכזרי
חפש את אכזרי ב: הגדרה מילים נרדפות
cruel
brutal
mean
vicious
harsh
ruthless
fierce
cold
ferocious
nasty
evil
unkind
relentless
cold-blooded
ugly
heartless
cutthroat
truculent

הצעות

אתה מתכוון להיות אכזרי מר ואן אולדן?
Do you mean to be cruel, Mr. van Alden?
שבו מתייחסים למבקר בחשד אכזרי והאשמות.
Where a visitor's treated with cruel suspicion and accusations.
בדרום סין, היחס לטבע נראה אכזרי יותר.
In the south of China, the relationship with nature appears more brutal.
איזה אדם שמסתובב בינינו יעשה מעשה אכזרי שכזה?
I mean, what sort of person walking among us could do a brutal thing like that?
הנשים בחייך שיחקו משחק שחמט פוליטי אכזרי ביותר.
The women in your life play a very mean game of political chess.
היית אכזרי ומניפולטיבי ולגמרי הכרחת אותו לעזוב.
You were mean and manipulative, and you completely forced him out.
בראשות מכשף אכזרי ורב העוצמה ודרקון.
led by a cruel and powerful sorcerer and a dragon.
זהו עונש אכזרי מדי עבורך אימא.
This is too cruel a punishment for you, Mother.
אכזרי ומרושע להיות שלמד איך להתעלות צורה גשמית.
A cruel and malevolent being who's learned how to transcend corporeal form.
זה יהיה אכזרי לתת להם לחכות עוד
It would be cruel to make them wait any longer.
למה הם לירים עלינו זה אכזרי!
Why are they shooting at us? That's cruel!
חשבתי שיהיה אכזרי להראות באיזה כושר אני.
You know, figured it would be cruel to show him how ambulatory I am.
ועכשיו עלינו להתמודד עם דיקטטור אכזרי ורגיש.
So now we get to deal with a brutal dictator - who's always touchy.
לדעתי, אנחנו עדים לדבר אכזרי.
I think it's a cruel thing we're witnessing.
העולם עלול להיות מקום אכזרי לאדם ישר.
The world can be a cruel place to an honest man.
הם חיו את כל חייהם בעולם אכזרי וחשוך
They lived their whole lives in a cruel and sunless world.
זה אכזרי מצידי להעלות הסטוריה ישנה.
It's cruel of me to bring up ancient history.
מי היה אכזרי מספיק להתחייב זוועה כזאת?
Who would have been cruel enough to commit such an atrocity?
היית צריכה ליצור תדמית העסק יכול להיות ממש אכזרי
you needed to create an image. the business can be really cruel.
זה אכזרי להציע לו עבודה בידיעה שהוא הולך להכשל".
It's cruel to offer him a job knowing that he's going to fail.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2814. מדויק: 2814. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo