הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אלפים רבים של" לאנגלית

חפש את אלפים רבים של ב: הגדרה מילים נרדפות
thousands upon thousands of
thousands and thousands of
many thousands of
לא צריך להיות אלפים רבים של שדים.
There should be thousands upon thousands of Demons.
עכשיו, כפי שאמרתי בפתיחה, יש אלפים רבים של רעיונות טובים שם בחוץ, אז למה העברתי את מירב זמני בסיפורים על דבר שאינו קיים?
Now, as I suggested at the outset, there are thousands upon thousands of good ideas out there, so why have I spent the bulk of my time telling you about something that doesn't exist?
לא, יש אלפים רבים של ספרים בעולם.
There are thousands and thousands of books out there.
ואני יודע שמה שעשית סלל את הדרך להצלתם של אלפים רבים של אנשים.
And I know that what you have done has opened up a road to save thousands and thousands of people.
התחלנו לטפח בעלי-חיים באופן בררני כבר לפני אלפים רבים של שנים.
We started selectively breeding animals many, many thousands of years ago.
היום, הם מהווים את התזונה של אלפים רבים של בעלי-חיים שונים.
Today, they form the diet of many thousands of different animals.
או הם החייזרים באמת מנסים לעזור לנו וכי זה כבר דבר מתמשך עבור אלפים רבים של שנים?
Or are the extraterrestrials really trying to help us and that this has been an ongoing thing for many thousands of years?
אז אתה חייב לתהות, הוא זה איזשהו העיר העתיקה, אלפים רבים של שנים, זה היה פעם איזשהו בסיס חוצנים?
So you have to wonder, is this some kind of ancient city, many thousands of years old, that was once some kind of extraterrestrial base?
אלפים רבים של אנשים -?
אנו נוקטים בפעולה שתקרב אלפים רבים של אמריקנים
We are taking action to bring many thousands of Americans closer to owning a home.
העובדה שסים ריפר השמיד את אחיו לנפש של פול אוטו יכלה לעלות לשחקן רציני אלפים רבים של דולרים.
Sim Reaper exterminating Full Auto's soul brethren could've cost a serious player many thousands of dollars.
ועם השנים, המרכז הזה צמח למשהו שנקרא "מרכז קוק", שבו מתחנכים היום אלפים רבים של ילדים עם מוגבלויות לימודיות.
And over the years, that center grew into something called the Cooke Center, where there are now thousands upon thousands of children with intellectual disabilities who are being taught.
אנחנו מביאים את החיסון במגע עם אלפים רבים של תאי החיסון הללו שכולם מצויים בשכבה שעובייה דומה לשערה על גבי פני העור.
We target thousands upon thousands of these particular cells just residing within a hair's width of the surface of the skin.
והדברת מזיקים ביולוגית, אגב, או החרקים הטובים שעליהם אנו מדברים, קיימים בעולם מזה אלפים רבים של שנים, מזה זמן רב מאד.
And biological pest control, by the way, or these good bugs that we are talking about, they've existed in the world for thousands and thousands of years, for a long, long time.
ב -1,200 דונם של עצים בתוליים, השווים אלפים רבים של דולרים שלחו את שמכם וכתובתכם ביחד עם 5 דולר למר פרנק קווין."בבית ההלוויות "קווין
If you want a chance to win three-hundred acres of virgin timber worth thousands and thousands of dollars, please send your name and address along with $5 to Mr. Frank Quinn at Quinn Funeral Home.
אלפים רבים של אזרחי צרפת הלכו אחרי הממשלה שנמלטה לדרום הארץ.
Many thousand French citizens follow their government by fleeing to the south.
כל הנרות הללו, אנשים הדליקו אלפים רבים של נרות כהוקרה לזה.
All these candles, thousands of candles people had lit in tribute to this.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17. מדויק: 17. זמן שחלף: 28 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo