הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אמה" לאנגלית

חפש את אמה ב: הגדרה מילים נרדפות
emma
her mother
cubit
aqueduct
forearm
middle finger
her mom
Amma
Eema
Ama
mum
Em

הצעות

אמה שלחה הודעות לחברים שלה כל יום.
Emma's been sending messages to her friends every single day.
היכן הלהט בין אמה למר נייטלי?
Where's the heat between Emma and Mr. Knightley?
הראייה היחידה שיכולה לזכות את ורוניקה מרצח אמה?
The one statement that may still exonerate Veronica of her mother's murder?
אפילו סילביה פנקהרסט מתנגדת לאסטרטגיה הלוחמנית של אמה ואחיותיה.
Even Sylvia Pankhurst is opposed to her mother and her sister's militant strategy.
יש עוד סאטון שמה הוא אמה.
There's another Sutton, and her name's Emma.
לינדזי, זוהי ביתי סם וג'ניפר אמה
Lindsay, this is my daughter sam and her mother jennifer.
אתה תהיה בסדר רק עם אמה כחברה
Will you be all right with just Emma for company?
כשזה יסתיים, עשיתי הכל בשביל אמה.
When this is over, I have done everything for Emma.
שמעתי אמה אומרת תריסר פעמים שהיא לא תתחתן.
I've heard Emma say a dozen times she will never marry.
תמיד חשבתי שזו חברות רעה בשבילך אמה.
I've always thought it a bad friendship for you, Emma.
ישר לבקתה הרומנטית שעיצבתי בשביל אמה.
straight to the romantic cabin I tricked out just for Emma.
אמה ואודרי הם בדרך שלהם לחווה ג'יימס.
Emma and Audrey are on their way to the James farm.
אז אמה הייתה לבד בבניין כשהיא נרצחה?
So, Emma was alone in the building when she was murdered?
אבל אמה היתה מנוקבת לפני שהיתה מוצקה.
But her mother's were pierced before she was on solids.
פגשתי את אמה בלילה שהגעתי לביתך.
I met Emma the night I came to your house.
החלטנו להכין וידאו ליום הולדת של אמה...
We had this idea to make a birthday video for Emma...
המערכת תייגה אותך לפתיחת קובץ של ג'ונס אמה.
The system tagged you for opening a file of an Emma Jones.
ואני מצטערת שקילקלתי הכל בינך לבין אמה.
I'm so sorry that I ruined everything with you and Emma.
האישה הנהדרת שיושבת שם היא אמה.
The lovely woman you see sitting up there is Emma.
ונראה טאקר ו אמה תקועות ברכבת התחתית.
And it seems Tucker and Emma are stuck on the subway.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6270. מדויק: 6270. זמן שחלף: 368 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo