הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אמיתי" לאנגלית

חפש את אמיתי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אך עבורי אישית זה היה שינוי אמיתי.
But for me, personally, it was a real change.
InDesign יכול להוסיף טקסט מציין מיקום, שניתן להחליפו בקלות בטקסט אמיתי בשלב מאוחר יותר.
InDesign can add placeholder text that you can easily replace with real text later.
זוהי קריאה לכל מקסיקני אמיתי להצטרץ ליוזמה הזאת
This is a call for every true Mexican to join this initiative.
מרצדס אמיתי יהיה לפחות שמעו אותי.
A true merc would have at least heard me out.
והדבר השני הוא שאנשים חווים חיבור אמיתי.
And the second is that people seem to be experiencing an actual connection.
עבר זמן מאז שקראתי עיתון אמיתי.
It's been a while since I read an actual newspaper.
למה מתכוונים כשמדברים על ביטחון אמיתי?
What does anyone mean when they talk about real security?
השלת את דרכיך ההולנדיות והפכת לדני אמיתי.
You've shed your Dutch ways and become a true Dane.
מנהיג אמיתי שיעשה בדיוק מה שאומרים לו.
A true leader who will do exactly as he's told.
כמעט התחלת לתהות אם אני אמיתי?
Did you almost start to wonder if I was real?
זה פשוט לא דבר ריאלי אמיתי בשבילך לעשות.
It's just not a real feasible thing for you to do.
אני פשוט מרגיש שיש לנו סיכוי אמיתי
I just feel that we have a real shot at having
אבל לצאת הולך להיות כאב אמיתי...
But getting out is going to be a real pain...
הכסף שלנו אמיתי לגמרי כך שהתוכניות השתנו.
Our money is so real, that the plans have been changed.
ולשם שינוי, התרגשתי משהו אמיתי.
And for once, I got excited about something real.
וכך חואקין למד שכדי להיות גיבור אמיתי...
And so, Joaquin learned that to be a true hero...
מותק, קדימה הילדים צריכים מאמן אמיתי.
Honey, come on, the kids need a real coach.
השתמשת במתקן חייזרי אמיתי כאביזר לתוכנית.
You used a real alien device as a prop on the show.
ועליכם לאחוז בו כאילו שאתם אוחזים ברומח אמיתי.
You need to hold it as if you were holding a real foil.
זה נראה שיש לנו כישרון אמיתי בבית הלילה
It looks like we got some real talent in the house tonight.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 21647. מדויק: 21647. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo