הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אמצעי זהירות" לאנגלית

חפש את אמצעי זהירות ב: הגדרה מילים נרדפות
precaution
precautionary measure
precautionary measures
precautions

הצעות

אמצעי זהירות ממשלתי נבון בזמן תקופת חירום לאומית.
A wise governmental precaution during the period of national emergency.
תראה, אני מבטיחה שננקוט בכל אמצעי זהירות.
Look, I promise that we will take every precaution.
אמצעי זהירות במקרה אנחנו מאבדים את עקבותיך.
Precautionary measures in case we lose track of you.
וכל מה שעשינו זה לקחת אמצעי זהירות.
And all we've done is taken precautionary measures.
אמצעי זהירות, למקרה שמשהו ישתבש במהלך השתלת הכליה.
Precaution, in case something happens during the kidney transplant.
אמצעי זהירות סביר, כאשר בן גיסתך זומם להרוג אותך.
A reasonable precaution, when your son-in-law is plotting to kill you.
אמצעי זהירות מצער לאור אירועי הבוקר.
Unfortunate precaution, in wake of morning's events.
למה - זה אמצעי זהירות נוסף.
But why? - As an additional precaution.
אני רוצה לנקוט בכל אמצעי זהירות בסיקור הזה.
I want to take every precaution on this survey.
אמצעי זהירות למנוע חקירה לקבלת מידע סודי ביותר.
Precautionary measures to prevent from being interrogated for top secret information.
אני מצטער, אבל זה הכרחי אמצעי זהירות מפני תביעת הונאה של אבהות.
I'm sorry, but it's a necessary precaution against a fraudulent claim of paternity.
עם זאת, צריך לנקוט בכל אמצעי זהירות בזמן ההעברה.
We still need to take every precaution during the transfer.
אמצעי זהירות חכם אבל אולי במקרה הזה לא הכרחי.
wise precaution, but perhaps in this case unnecessary.
בזמנו, היה זה אמצעי זהירות הכרחי.
Back then, it was a necessary precaution.
אנו נוקטים בכל אמצעי זהירות על מנת להבטיח את בטחונך.
We are taking every precaution to ensure your safety.
כל אמצעי זהירות שאתה לוקח כדי לאבטח משהו גם הופך אותו לפחות נגיש.
Every precaution you take to make something more secure also makes it less accessible.
הוא נקט בכל אמצעי זהירות על-מנת להגן על אשתו.
He had taken every precaution to protect his wife.
זה אמצעי זהירות בזמן שמאליק במעצר.
It's a security precaution while Malick's in custody.
אנחנו כבר נוקטים אמצעי זהירות נוספים, קדושה.
We're already taking extra precautions, Most Holy.
נקטנו אמצעי זהירות כדי להבטיח את היעדרו לא ישים לב.
We've taken precautions to ensure your absence won't be noticed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 473. מדויק: 473. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo