הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אמרו" לאנגלית

הצעות

478
431
בתחזית מזג האוויר אמרו שיירד הלילה שלג
The weather forecast said it's going to snow tonight.
אבל כשביקשנו שינוי אמיתי:כל הבירוקרטים האלה אמרו
But when we asked for real change, all these bureaucrats said:
שני היורים אמרו לנו להסתכל לכיווננו.
The 2 shooters told us to look to our own.
אנשים אמרו לי שהאוכל פה ממש טוב.
Some people told me the food in here was really good.
התושבים אמרו שהיא פרצה בגלל ניצוץ מהאח.
Local lads say it was started by a spark from the fireplace.
מה הם אמרו על המזומנים במכוניתו?
What'd they say about the cash in his car?
הם אמרו שהם פוגשים 100אנשי רייבנווד בצומת.
They said they're meeting a hundred Ravenwood men at the crossroads.
השכנים אמרו שהשריפה הייתה לפני בערך 14 שנים.
Well, the neighbors said the fire was about 14 years ago.
השכנים אמרו ששמעו רעש מחריד מהדירה שלו.
The neighbors said they heard a horrible sound coming from his apartment.
אמרו שוויליאם סרב לקבור את המתים האנגלים.
It's said that William refused to bury the English dead.
הם אמרו שישנם שלושה גורמים למות הילד.
They said there were three number one causes of child death.
ההורים אמרו שלווסלי תמיד היתה חולשה לג'יינה.
The parents said that Wesley's always had a soft spot for Jaina.
אני מתכוונת, מסוכנות הדוגמניות אמרו לי שאת מגרמניה
I mean, the modeling agency told me that you were from Germany.
הרופאים אמרו שלחלק מהדברים ייקח זמן לחזור.
Doctors told me some things would take a while to come back.
אחרים אמרו שהשתגעת, בגדת באביך.
Others said you'd gone crazy, betrayed your father,
אמרו שאני צריך להגיע לאיזה שימוע מיוחד כדי להוכיח.
Told me I had to go to a special hearing to prove it.
אבל במשרד אמרו לי שאתם רק שלושה.
But the office told me there were only three of you.
ואז הם אמרו לי לחזור לצעצועים שלי.
And then they told me to get back to my toys.
הם אמרו לי להתחיל להתכונן לזוז.
They told me to get ready to start moving on.
הם אמרו לי שאוכל ללמוד להילחם בזה.
They told me that I can learn how to fight it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17253. מדויק: 17253. זמן שחלף: 348 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo