הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אנו יכולים" לאנגלית

הצעות

כך אנו יכולים להבדיל בין המשטחים.
And by doing so, we can differentiate the surfaces.
הודע לנו אם אתה זקוק לעזרה או באיזה אופן אנו יכולים לשפר את Office.
Let us know if you need help or how we can make Office better.
100 ביליון. כמה אנו יכולים לראות חמש.
100 billion. How many can we see? Five.
אנו יכולים לקח יומיים לחפור אותו החוצה.
We could - It took two days to dig him out.
אנו יכולים לשאול אותו משהו על העולם האמיתי.
We could ask it something about the real world.
ובכן אנו יכולים לציין את התוצאה בשיחתנו.
Thus, we can point out the result in our discussion.
אנו יכולים להשתמש במשוואות האבולוציה כדי לבדוק.
We can use the equations of evolution to check this out.
אנו יכולים להילחם כקבוצה, כיחידה.
We can fight as a team, as a unit.
אנו יכולים להכחיש אבל הראיות חותכות.
We can deny all we like, but the evidence looks overwhelming.
אנו יכולים להכות כמה כתמים בדרך להורים שלי.
We can hit a few spots on the way to my parents.
אין נצחיות בדברים בהם אנו יכולים לגעת
There's no eternity to the things we can touch.
אנו יכולים להגיע לעיר לפני שהדברים האלה יגלו שנעלמנו.
We can get to town before those things find out we're gone.
אנו יכולים לשמוח לדעת שהעתיד כולו שייך לנו!
We can be happy to know that this future belongs entirely to us!
אנו יכולים להראות שהתנהגותם תוכננה כדי לאמלל אותו.
We can show that their conduct was designed to make him depressed.
על זה, מולארי אנו יכולים להסכים
On that, Mollari, we can at least agree.
אנו יכולים לבטוח בשוגר הרבה יותר מאשר בפלומה.
I THINK WE CAN TRUST SUGAR LONGER THAN WE CAN PALOMA.
אנו יכולים לגלות מאיפה הגוף הושלכה.
We can find out from where the body was dropped.
ג"ק, אנו יכולים לסיים את ההליך כעת
CAPCOM: Jack, we can close out your procedure now.
אנו יכולים להגיע למראות מאחורי הסלעים.
We can get to those mirrors from behind those rocks.
אנו יכולים להיות בטוחים שכבר מצא לו משפחה נוספת.
We can be pretty sure he's probably found himself another family by now.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3840. מדויק: 3840. זמן שחלף: 180 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo