הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אנחנו יכולים" לאנגלית

הצעות

אנחנו יכולים לנסות להתקשר לאחותי ולחבר שלה.
We can, we can call my sister and her boyfriend.
ברונו, תבדוק אם אנחנו יכולים לצאת מהחלון!
Bruno, check and see if we can get out the window!
תראי איך אנחנו יכולים לאזוק אותו בהסתמך
Look How can we handcuff him based on what some deaf kids say?
ובכן, מה אנחנו יכולים לשים כאן
Well, what can we put on here? Lina:
אבל כשאחזור אנחנו יכולים לטוס לספרד וליהנות.
But when I get back, we could go to Spain and have some pleasure.
את ואני, אנחנו יכולים לפחות לנסות
You and me, we could try, at least.
אנחנו יכולים להסכים, ואז לעכב את התשלום
We could agree to it, but then stop the payment.
אנחנו יכולים להיות בטוחים שהבוגד לא נח
We can be certain the traitor booth is not resting.
בואו לשאול אותו אם אנחנו יכולים לזרוק מסיבה לאודישן.
Let's ask him if we can throw a party for the audition.
אבל אנחנו יכולים להשתמש בחלק מהכסף מהקרן אליס.
But we could use some of the money from the Alice fund.
אפילו כשמפריעים לפגישות שלנו אנחנו יכולים להיפגש כאן.
Even when our dates get interrupted, we can have a date here.
אנחנו יכולים ללכת לשם ולבקש ממנה להרים קצת עפרונות!
We could go over there and ask her to pick up some pencils!
אנחנו יכולים לכעוס ולהרגיש סימפטיה למישהו באותו הזמן.
We can hold resentment and sympathy for a person at the same time.
זה לא כאילו אנחנו יכולים לחזור לחלל.
It's not as though we can go back into space.
אז אנחנו יכולים לעבור לעושים מה שצריך לעשות.
Then we can move on to doing what needs to be done.
אנחנו יכולים להמשיך לחפש עד סוף העולם
We could keep looking until the end of the world.
מאיפה נתחיל לחפש אנחנו יכולים להתחיל מהביוב?
Where do we look? - We can start with the sewers.
ואז אנחנו יכולים לחזור ל לואיוויל לבית הוריה.
Then we can go back to Louisville to her parents' house.
אנחנו יכולים לצאת לטיול בפארק ולהחזיק ידיים.
We could go for a walk in the park and hold hands.
ברגע שמשימתנו תבוצע אנחנו יכולים להוות השראה לאחרים.
Once our mission is accomplished, we can be an inspiration to others.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 25525. מדויק: 25525. זמן שחלף: 315 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo