הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אנחנו יכולים אפילו" לאנגלית

we can even
we could even
we might even
Can we even

הצעות

ואחרי החתונה, אנחנו יכולים אפילו.
After the wedding, we can even -
אנחנו יכולים אפילו ליצור עידן קרח.
We can even create an ice age.
אנחנו יכולים אפילו להתאים בחלק ציד חיות ברים גדול.
We could even fit in some big-game hunting.
אנחנו יכולים אפילו לעזור להם לשכור דירה נחמדה, למה אי אפשר, הרמן?
We could even help them rent a nice apartment, couldn't we, Hermann?
אנחנו יכולים אפילו למצוא את זירת הפשע הבאה שלו בזמן שאתה עומד כאן.
We might even find his next crime scene while you're standing here.
ובכן, אם שודדנויודע שיש לו את זה, אם הוא ראה אתרופא על זה, אז אנחנו יכולים אפילו להיות מסוגלים לקבל תמונות של חשודים אפשרייםמרופאים.
Well, if our robber knows he has it, if he's seen a doctor about it, then we might even be able to get photos of possible suspects from physicians.
אם תרצה, אנחנו יכולים אפילו לנסוע באותו הרכב.
We can even go in the same car, if you like.
זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו לעזור לעניינים.
I mean, we can even help things along.
למעשה אנחנו מחכים לד"ר קליין לספר לנו אם אנחנו יכולים אפילו יש להם ילדים.
Actually we're waiting for Dr. Klein to tell us if we can even have kids.
למרות שעשוי להיות בורה מדי, מוכן גם להכיר בה, אנחנו יכולים אפילו להתעלם...
Though we may be too ignorant, too unwilling to recognize it, we can even ignore the... the defiant pupil.
אנחנו יכולים - אנחנו יכולים אפילו לשקול חי יחד.
We could even consider living together.
אנחנו יכולים אפילו ליצור את "חומר החיים" - כמו שאמרתי, כל הדברים סביבנו.
In fact, we can even make the "stuff of life" - as I just said, all the stuff around us.
עכשיו אנחנו יכולים אפילו לקחתדנ "אמופחת, להגדיל אותו, לבדוק אותו,
I mean, now we can even take degraded DNA, have it amplified, tested.
'סיבה, אני מתכוון, שאנחנו יכולים - אנחנו יכולים - אנחנו יכולים אפילו לשקול חי יחד.
'Cause, I mean, we could - we could - we could even consider living together.
אנחנו יכולים אפילו ללכת
אנחנו יכולים אפילו לאמץ תינוק.
We could even adopt.
אנחנו יכולים אפילו...
אנחנו יכולים אפילו להוסיף מיקרו-מעבדים ולקבל את זה כקלט וליצור מוזיקה נמעכת.
We can even add microprocessors and have this as an input and create squishy sound music that we've done.
אולי אנחנו יכולים אפילו לקחת את הילדה בחיים, ולהביא אותה בחזרה לרנאוטס.
Maybe we could take the girl alive, bring her back to Renautas.
אנחנו יכולים אפילו להמריא כמו שצריך?
Can we even take off properly?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo