הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אנחנו צריכים" לאנגלית

הצעות

אז אנחנו צריכים להתרגל לרעיון של אכילת חרקים.
So we have to get used to the idea of eating insects.
אנחנו צריכים להתמודד עם התוצאות, וכדאי שנתחיל להתכונן עכשיו.
We have to face the consequences, and we better start to prepare right now.
אנחנו צריכים לדמיין כיצד תמונת הנוף של הפחדים בעולם עשויה להראות
We need to imagine what a landscape of the world's fears might look like.
אנחנו צריכים לעזור להם לצאת מהעוני.
We need to help to lift them out of poverty.
בהחלט, אנחנו צריכים לקנות דברים טובים.
By all means, we should buy and own some great stuff.
למעשה, אנחנו צריכים לצלם אותך.
In fact, we should get a shot of you.
כדי להסתגל בהצלחה לעולם משתנה, אנחנו צריכים לשחק.
In order to adapt successfully to a changing world, we need to play.
האם אנחנו צריכים לחזור על האופנים שירשנו?
Do we need to repeat the modalities that we have inherited?
אנחנו צריכים ללמוד לדבר את שפת הגוף
We need to learn to speak the body's language.
אוקיי. אנחנו צריכים לעשות בדיקה אחרונה
Okay. We need to do a last-minute thumb check.
אנחנו צריכים לפקוח את עינינו ולראות שאנחנו לא קורבנות.
We need to open our eyes and see that we are not victims.
ולכן אנחנו צריכים להתחיל עם האנשים הצעירים שלנו.
And that's why we need to start with our youngest people.
אנחנו צריכים אותו מחוץ למשרד לפחות 3 שעות.
We need him out of the office for at least three hours.
אבל עכשיו אנחנו צריכים להתמקד בשיגור.
But right now, we need to focus on the launch.
אנחנו צריכים להרכיב קובץ, אחד יסודי.
We need to put together a file, a thorough one.
ואז, שבועיים מעכשיו אנחנו צריכים לעשות מצגת מקיפה
Then, 2 weeks from now, we have to make a presentation
האם אנחנו צריכים לאכול, ז?
Do we have to eat this, Mrs. Trinklebury?
אנחנו צריכים לקחת את זה בחודשים הקרובים.
We need to take it out in the next few months.
אנחנו צריכים איזשהו סימן לאגרוף הנוקאאוט.
We need some kind of signal for the knockout punch.
אנחנו צריכים משתמשים פעילים יומיים, אנשים שחוזרים לפלטפורמה.
We need daily active users, people who come back to the platform.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 50877. מדויק: 50877. זמן שחלף: 294 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo