הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אנשי ספר" לאנגלית

חפש את אנשי ספר ב: הגדרה מילים נרדפות
literati
ובכן, אתה זוכר "אנשי ספר"?
Well, do you remember "Literati"?
אנשי ספר היחיד רוצים לקרוא על ידך הוא ספר שמדבר על כל הדברים שאינם דווקא בספר זה.
The only book people want to read by you is a book that talks about all the things that aren't actually in this book.
אף שטים ביקר במנהרת הרוח הטובה ביותר במדינה, שינה שוב ושוב את המכונית במשך שבועות רבים והרגיז את אנשי ספר השיאים של גינס, לא הצלחנו להשוות את שיאו האישי הקודם של טים.
Despite taking Tim to the top wind tunnel guys in the country, tweaking and tinkering for weeks on end, and annoying the Guinness World Records guys, we didn't match Tim's previous best.
אנשי ספר הטלפונים של סקרנטון יצרו קשר עם המשרד שלי.
The Scranton White Pages just got in contact with my office.

תוצאות נוספות

לא ספר להם אנשי שהיית דייב?
Didn't you tell these people that you were Dave?
נשכנע את אנשי בתי ספר, פארקים וכאלה והם יגידו שהבסיס על הירח יסייע להשיג את צורכיהם.
We're going to get that same school, park, whatever people to say my moon base will massage their needs.
זה מלחיץ מאד את אנשי האוניברסיטה מפני שבנות לא רוצות ללכת לבתי ספר שאין בהם בנים
This makes university administrators very nervous, because girls don't want to go to schools that don't have boys.
כעת, ספר לי מה אמרו אנשי האף בי איי.
Now tell me what the FBI said.
ספר לי מה ידוע לך על ההתקפה האחרונה של אנשי הצפון על פריז.
Tell me what you know about the recent attack on Paris by the Northmen.
שמונה מ -11 אנשי ההגנה המתחילים שלהם לכולם יש מלגות לבתי ספר ממחוז ראשון.
Eight of their starting 11 defensemen all have full rides to D1 schools.
אני זוכרת שהיה לך ספר אחד, אנשי הרוח, שנכתב על ידי סיידי.
I remember you had this book, the people of the air, by saedi.
ברוך בואך לתכנית אנשי הקשר! נא לבחור היכן ברצונך לשמור את ספר הכתובות שלך:
Setup an online account or use a local address book
הם אנשי משפחה מרשות המס, משרתי ציבור, מנהלי בתי ספר אנשים לא מהמעמד הגבוה?.
They are all family men, tax inspectors, civil servants, school principals, men of minor authority.
היית סמל להיתוך תחתונים בבית ספר למשפטים אם תחתונים היו אנשי שלג
You were a panty-melting icon in law school.
רבים מאיתנו היו באירופה בשנים האחרונות, זה היה אזור ספר בשבילנו, אנשי הסרטים,
A great many of us have been in Europe during these last years.
רוב אנשי הגרילה שלי כאן, המפקד מנסים לנוח כאן ספר לי על זה
All right, here's what we know.
הם פרסמו את הספר הראשון שלי "אצבעות מעופפות", - אתם רואים אותו כאן - ומשם והלאה, זה המשיך להרצאות במאות בתי ספר, הרצאות בכנסים מול אלפי אנשי חינוך, ולבסוף, היום, לדבר איתכם.
They published my first book, "Flying Fingers," - you see it here - and from there on, it's gone to speaking at hundreds of schools, keynoting to thousands of educators and finally, today, speaking to you.
היא בדיוק קנתה ספר טלפונים חדש, והיא בילתה את הבוקר במילוי אנשי הקשר הרבים שלה, אבל אז היא נשארה לבהות במקום הריק שבא אחרי המילים "למקרה חרום, בבקשה להתקשר ל..."
She'd just bought a new address book, and she'd spent the morning filling in her many contacts, but then she'd been left staring at that empty blank that comes after the words "In case of emergency, please call..."
לא של הבית ספר, לא של, אנשי העיירה, לא של הקבוצה, לא של מיירה פלינר לא שלי
Not the school's, not the townspeople, not the team's, not Myra Fleener's, not mine.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19. מדויק: 4. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo