הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אנשי-צוות" לאנגלית

crewmen

הצעות

חמישה אנשי-צוות נוספים, כולל וואלאס, קיבלו את אותה ההודעה.
Five other crewmen, including Wallace, received the same message.
תביא את מזרקי-האפינפרין, מבית החולים תזריק לעצמך ולמספיק אנשי-צוות כדי לתקן ולהגן על תחנת ההתרעה.
Get the epipens from the hospital, inject yourself and enough crewmen to repair and defend the EWS.
האם הוא לא מגיע בד"כ בצירוף אנשי-צוות?
Don't they usually show up with people attached?
היחידים שהיו על הסיפון כאשר המפתח נגנב היו אנשי-צוות, הקמב"ץ.
The only people on board when the key was stolen were crew members, XO.
יש לנו אנשי-צוות עם הכשרה מיוחדת.
We've got specially trained staff.
כמה אנשי-צוות היו לאדם בעל עין אחת?
The one-eyed man has how many staffs?
אנשיו של קרול הרגו שני אנשי-צוות ימ"ם ששמרו על היציאה הדרום-מערבית, לקחו את כלי-הנשק שלהם, התחזו לימ"ם, והרגו שניים נוספים.
Carroll's people killed two of our SWAT guys guarding the southwest exit, took their weapons, posed as SWAT, killed two more.
שלחתי אנשי-צוות לחפש אחריך.
I had crew out looking for you.
חמישה מהם אנשי-צוות של הפיקוד?
Five of them are SGC personnel.
"אנשי-צוות מורשים בלבד".
Authorized Personnel Only.
מחלקות, אנשי-צוות, לקוחות
Departments, personnel, clientele.
ד"ר, שני אנשי-צוות דיווחו על צלקות ישנות שמחלימות מעצמן.
Doctor, we've had reports from two crew members who say they have old scars which are healing themselves.
חשבתי שהמקום מוקף אנשיו של קרול הרגו שני אנשי-צוות ימ"ם, ששמרו על היציאה הדרום-מערבית
Carroll's people killed two of our SWAT guys guarding the southwest exit, took their weapons, posed as SWAT, killed two more.
ואחד הדברים הראשונים שהפתיעו אותי כשעליתי על סיפון ה"קנדל", היה, איפה כל האנשים יש לי ידידים בצי שמספרים לי שהם מפליגים יחד עם 1,000 מלחים בכל הפלגה, אבל על ה"קנדל" היו רק 21 אנשי-צוות.
And one of the first things that surprised me when I got on board Kendal was, where are all the people? I have friends in the Navy who tell me they sail with 1,000 sailors at a time, but on Kendal there were only 21 crew.
אם זה בסדר מצידכם יש לי אנשי-צוות לנהל אנחנו מנסים למצוא מישהו שיתכן והמשטרה פיספסה.
So if it's all right with you, I've got a staff to manage.
היו אנשי-צוות, הקמב"ץ.
One of them is the enemy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 16. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo