הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אסון טבע" לאנגלית

חפש את אסון טבע ב: הגדרה מילים נרדפות
natural disaster
cataclysm
natural catastrophe
אתה יודע אסון טבע קטן משלי.
You know, my own little natural disaster.
עכשיו, אין צורך להגיע למצב של אסון טבע כדי שזה יעבוד
Now, it doesn't require a natural disaster for this to work.
איזה סוג של אסון טבע אנחנו מדברים?
But what kind of cataclysm are we talking about?
הנה הנושאים שלי שפע רבים מספור, שניתנו לפני עידן ועידנים שנכחדו על ידי גדול אסון טבע, שנחשף על ידי הסטת של צלחות בזמננו
Behold my subjects a countless multitude, rendered extinct ages ago by the great cataclysm, unearthed by the shifting of plates during our
בטוח שהקו שלך מאובטח אסון טבע כלשהו משמיד, כל צורת חיים על פני כדור הארץ?
Are you certain your line is secure? ...some natural catastrophe devastates all life on Earth.
דמיינו את הר החורבות שאתם מקבלים אחרי אסון טבע כמו רעידת אדמה.
Imagine the rubble that you get after a natural disaster like an earthquake.
שביתת עריפת הראש בדרך של אסון טבע.
Decapitation strike by way of natural disaster.
שוויקארט מאמין שאנחנו חייבים להתייחס לאפופיס כפי שהיינו עושים לגבי כל אסון טבע.
Schweickart believes we must regard Apophis as we would any natural disaster.
בדיוק, חוץ מזה שביתת המטאורים לא היתה אסון טבע.
Exactly, except that meteor strike was no natural disaster.
בכל מלחמה, אסון טבע, אפילו המגפה המידבקת ביותר, תמיד יש ניצולים.
In every war, natural disaster, even the most virulent plague, there are always survivors.
במקרה של התקפה או אסון טבע כל המידע מגובה ישירות למחשב הראשי.
In case of attack or natural disaster, All data's backed up to the mainframe.
השבועות חלפו, ומעל השקיעות, הוולקניות הזוהרות יש סימנים של אסון טבע גדול יותר.
The weeks pass, and above the brilliant volcanic sunsets, there are signs of an even more destructive natural disaster.
לצערי, זה היה, אסון טבע אחר החברה הכי טובה של אימא שלי, אלי?
Unfortunately, it was another natural disaster - my mom's BFF Ally.
תוכניות מיפוי שניתן להשתמש בהן גם במהלך אסון טבע, הפסקת חשמל או התקפת וירוסים כדי לנייד משאבים למצבי חירום ולנתב אותם ביעילות
Mapping programs that may be used even during a natural disaster, power outage or virus attack to efficiently mobilize and route emergency resources
עכשיו, אין צורך להגיע למצב של אסון טבע כדי שזה יעבוד אופן החשיבה הישנה, על מערכות תשתית לאומיות ועל הובלה בצינורות, היא יקרה מדי.
Now, it doesn't require a natural disaster for this to work. Using the old thinking, of national infrastructure and pipe work, is too expensive.
מחלה, אסון טבע, מקרה חמור של "חתול מקפץ".
Illness, natural disaster, severe case of the 'fraidy cats,
ייצור מזורז של מערכות חדשות או זמינות של מערכות להשאלה כדי לסייע לך לשחזר את פעולות הליבה של העסק במקרה של אסון טבע
Expedited production of new systems or availability of loaner systems to help you restore core operations in the event of a natural disaster
יש בערך 1,200 איש כאן בארה"ב בארוע של אסון נוראי, מלחמה גרעינית, מתקפת טרור, אסון טבע, דברים כאלה, כולנו מבודדים.
There are about 1,200 people here in the US in the event of a major catastrophe, a nuclear war, terrorism, natural disaster, those things, we all get sequestered.
וזה לא היה אסון טבע.
and it was not a natural disaster -
תבחר לך אסון טבע מהרשימה
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94. מדויק: 94. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo