הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אסירי תודה על" לאנגלית

חפש את אסירי תודה על ב: הגדרה מילים נרדפות
grateful for
thankful for
ובזמן שהם אסירי תודה על כל מאמצינו
And while they're grateful for all our efforts
הם אומרים שהם אסירי תודה על עזרתנו.
They say they're grateful for our help.
אנחנו גם אסירי תודה על השעות הארוכות בחג בקניון...
And we're also thankful for the longer holiday hours at the mall...
אמא שמש, אנחנו מברכים אותך ואנו אסירי תודה על מתיקות הארץ.
Mother Sun, we greet you, and are thankful for the sweetness of the Earth.
אנחנו כל-כך אסירי תודה על הבייסבול, וכל-כך גאים בבחורים.
We're so grateful for baseball, and so proud of the boys.
רוב האוכלוסייה אסירי תודה על הסיוע שלנו.
Most of the population is grateful for our assistance.
היינו כה אסירי תודה על עזרתך לאחר רעידת האדמה.
We were so grateful for your help after the earthquake.
לא כדאי לנו להיות אסירי תודה על ההזדמנות הםנותניםלנו?
Shouldn't we be grateful for the opportunity they're giving us?
אנחנו אמורים להיות שמחים אסירי תודה על המשפחה, חברים.
We're supposed to be happy, grateful for friends, family.
עלינו להיות אסירי תודה על כל התמיכה שאנחנו יכולים למצוא זה בזה.
We must be grateful for whatever support we can find in one another.
ואתם צריכים להיות אסירי תודה על כך -?
And you should be grateful for that.
ולהיות אסירי תודה על מתנת החיים.
And be thankful for their gifts.
הם לא אסירי תודה על מה שעשיתי למענם.
They're not even grateful for anything I've done for them.
אנחנו אסירי תודה על קצת עזרה מקצועית.
We're grateful for some professional help.
כולנו אסירי תודה על עבודתך היוצאת מהכלל, מר בריי.
We are all grateful for your exceptional work, Mr. Bray.
מדובר במשפחה, ועל להיות אסירי תודה על מה שיש לנו.
It's about family and about being thankful for what we have.
ובזמן שהם אסירי תודה על כל מאמצינו במעצרה של הסוכנת טורוף...
And while they're grateful for all our efforts - In apprehending Agent Turoff...
והם כל כך אסירי תודה על אישה שיודעת מה היא עושה.
And they are so grateful for a woman who knows what she's doing.
"הבה נסבול קושי"כדי להיות אסירי תודה על השפע.
Let us endure hardship to be grateful for plenty.
אנחנו אמורים להיות אסירי תודה על כך.
We should be grateful for that.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 141. מדויק: 141. זמן שחלף: 169 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo