הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אסיר עולם" לאנגלית

חפש את אסיר עולם ב: הגדרה מילים נרדפות
lifer
תוכל למצוא ב אסיר עולם גברת זקן ואתה בטלן אסטרוגן.
You find an old lady lifer and you bum her estrogen.
ג'רי קונלון, אסיר עולם שפוט ל -30 שנה.
Gerry Conlon, lifer, 30-year sentence.
הרגל 7,300 פאונד אסיר עולם הוא פסיכי מהכלא וכל מה שהוא מחפש...
The 7 foot, 300 pound lifer is sprung from prison and all he's looking for... is his girl.
בובי דאגלס נכלא עם אסיר עולם.
Bobby Douglas was placed in a cell with a lifer.
והיא רוצה שום קשר עם אסיר עולם בריאן פינץ'.
And she wants nothing to do with the Brian Finch lifer.
הוא אסיר עולם שקורה רק כדי להיות בצד החיצוני.
He's a lifer who just happens to be on the outside.
כאשר אסיר עולם יוצא החוצה, הפסיכיאטר של הכלא אומר להם את אותו דבר 100 דרכים שונות.
When lifers get out, the prison shrink tells them the same thing 100 different ways.
אבא היה אסיר עולם, בילה 12 מתוך ה20 באגף הקשה.
Old man was a lifer, spent 12 of his 20 as an MSG.
אסיר עולם הודה אבל היה איתו מישהו באותו האגף, שמו דולי.
Now, a lifer confessed, but there was a man in the cell block with him.
אם אני בא אליך עכשיו, אני לא להיות יותר אסיר עולם.
If I come to you now, I'll never be more than a lifer.
אבל מה שאני רואה הוא "אסיר עולם" שיעשה הכול כדי לא לסכן את הפנסיה שלו.
But what I see is a tired lifer who'll do anything not to endanger his pension.
אל תעשה ממני אסיר עולם
Don't make no lifer out of me
היה לנו אסיר עולם.
We had a...
כדאי שאתקשר למג אסיר עולם.
I better call Meg.
אני אסיר עולם.
I'm a lifer.
בחור הוא אסיר עולם.
Guy's a lifer.
אין לנו את כל הפרטים, אבל כנראה אוסקר מנהיים, אסיר עולם הטווח הידוע לשמצה ש היה מרותך בתא שלו במשך שלוש שנים, זכה חליפת זכויות אזרח שלו נגד פקידים בסטונהאבן.
We don't have all the details... but apparently Oscar Manheim, the notorious life-term prisoner... who has been welded in his cell for three years... has won his civil rights suit... against officials at Stonehaven.

תוצאות נוספות

ואני אהיה שם עם מדי אסיר במאסר עולם.
and I'm up in chino doing life.
לא היו צריכים לכלוא אותו ביחד עם אסיר של מאסר עולם.
Shawn... He should've never been locked in the same cell with a lifer.
בגלל ביקוש על ידי השושלת אוסטריה-הונגריה לביצוע אסיר שכבר נידון למאסר עולם בסרביה.
Because of a demand by the Austria-Hungary dynasty for the execution of an inmate who was already sentenced to a life imprisonment in Serbia.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 17. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo