הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אפריקאים" לאנגלית

חפש את אפריקאים ב: הגדרה מילים נרדפות
11 ממשלים אפריקאים ראו שהם יכולים להיות פחות תלותיים באמצעות שימוש בטכנולוגיה הזו.
Eleven African governments have seen that they can become less dependent by using this technology.
אפריגטור הוא מקבץ של בלוגים אפריקאים שפותח בדרום אפריקה.
Afrigator is an aggregator of African blogs that was developed in South Africa.
היא באה לפה ולימדה אותי לרקוד ריקודים אפריקאים
She came here and taught me to dance African dances.
פעם הייתה לנו הלילות אפריקאים אלה.
We used to have these African nights.
טיפול נמרץ בתוך אזורים מוגנים עשוי להוות את העתיד היחיד למינים אפריקאים רבים.
Intensive management within a protected area may represent the only future for many African species.
תשעה מעשרה ילדים אפריקאים מתים כל דקה?
Nine out of ten African children die every minute?
הן שקלו יותר מפי 10 מפילים אפריקאים.
They weighed more than ten times an African elephant.
כי קראתי שצבים אפריקאים יכולים להיות שווים עד $10,000.
'Cause I read that African tortoises can be worth as much as $10,000.
אתה שם לב שאין חפצים אפריקאים?
You notice there's no African stuff?
אבל אנו חיילים אפריקאים ואתה נחת.
But we are African soldiers and you are Marines.
למרבה הצער, מר אוונס, עמיתנו הדרום אפריקאים חולקים בדאגתנו.
Unfortunately, Mr. Evans, our South African colleagues here share our concerns.
מה אם הייתה לנו תחנת טלוויזיה אפריקאית שהייתה משדרת סיפורים אפריקאים מגוונים לכל רחבי העולם?
What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
ומה שאתם צריכים לדעת על פינגווינים אפריקאים הוא שיש להם מקורים חדים כתער.
And what you should know about African penguins is that they have razor-sharp beaks.
רויטרס משלבים כעת בלוגים אפריקאים לתוך הסיקור שלהם על אפריקה.
Reuters now integrates African blogs into their coverage of Africa.
אנחנו בונים 25 אוניברסיטאות חדשות באפריקה שהולכות לטפח את הדור הבא של מנהיגים אפריקאים.
We're building 25 brand new universities in Africa that are going to cultivate this next generation of African leaders.
אני כבר שמעתי על שבטים אפריקאים...
I've heard about African tribes...
בעיקר של אפריקאים וסינים, שכרעו תחת האמונה שעבודה קשה היא דת לכשעצמה.
Mostly African and Chinese, laboring' under the belief that hard work is a religion unto itself.
פיפ"א מחפשים כדורגלנים אפריקאים צעירים כדי לייצג את מדינותיהם בטקס הפתיחה של הגביע העולמי.
FIFA is looking for young African footballers to represent their countries at the opening ceremony of the World Cup.
"הבחורים מ" נשק קטלני 2.הם אפריקאים דרומיים...
The Lethal Weapon 2 guys are South African.
אני תוהה אם הם היו אפריקאים.
I wonder if they were African.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 160. מדויק: 160. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo