הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אפשר" לאנגלית

הצעות

+10k
1985
1786
1493
1337
1116
אפשר לקבל סודה בבקשה, עם...
Can I take a sparkling water, please with a...
אפשר, בבקשה לקבל עוד תחבושות?
Please, can I get some more bandages in here?
עם וולפרם אלפא בתוך Mathematica אפשר למשל ליצור תכניות מדוייקות שמשתמשות בנתונים מהעולם האמיתי.
With Wolfram Alpha inside Mathematica, you can, for example, make precise programs that call on real world data.
צריך לחלץ הכללות שאיתן אפשר להפיק ולהבין משפטים חדשים.
You've got to extract generalizations so you can produce and understand new sentences.
איך אפשר להשקיע באפריקה שסובלת משחיתות?"
How can you invest in Africa when there's corruption?"
אפשר לשרת אלפיים ילדים עם שני מגביט.
You can serve a couple of thousand kids with two megabits.
ואז אפשר לראות את הכליות הממוזערות שהינדסנו.
And then you can see these miniature kidneys that we've engineered.
אפשר להפעיל כוח במגוון צורות רחב.
You can deploy power in a wide range of ways.
הרעיון שאולי אפשר להבין למה מוח פועל.
The notion that you can understand why a brain works, perhaps.
אפשר לשים אותם בכל מקום בעולם שרוצים.
You can put them anywhere in the world you want to.
אפשר לבנות מצלמת חריר מקופסת נעליים.
You can build a pinhole camera with a shoe box.
אפשר לציין רק כמה שמות ואנשים יבינו.
You can just say a few names and people will understand.
עכשיו, אפשר לראות שהסיכויים לנצח לא השתנו.
Now, you can see the odds of winning haven't changed,
התחלנו להבין איך אפשר לחשב הרכבות.
We started to figure out how you can compute to fabricate.
לפעמים אפשר לספר סיפור רחב בצורה ממוקדת.
Sometimes you can tell a broad story in a focused way.
אפשר לראות שאפשר להכניס הרבה ממדינות אירופה לשם.
You can see that you could fit many of the European countries there.
כך אפשר להתניע מימון לסיוע לפני שהמשבר פורץ.
With that you can actually trigger aid funding before a crisis can happen.
אפשר לראות שהנותנים הולכים לשתי הקצוות.
What you can see is that the givers go to both extremes.
אפשר לקחת את הצורה וליצור טיפוגרפיה ממנה.
You can take the shape and make typography out of it.
בעזרת טלפון נייד אפשר לצלם פשע נגד האנושות בסוריה.
With a mobile phone, you can shoot a crime against humanity in Syria.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 61198. מדויק: 61198. זמן שחלף: 278 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo