הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אפשרי" לאנגלית

חפש את אפשרי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

שגיאת תחביר בארגומנט צבירה: מצפה לארגומנט עמודה בודד עם מזהה 'Child' אפשרי.
Syntax error in aggregate argument: Expecting a single column argument with possible 'Child' qualifier.
אין אפשרות לבצע קידוד ערך - מיון אחד מהשדות אינו אפשרי עבור פסוקית Order By.
Cannot perform Value Paging - Sorting of one of the fields not possible for Order By clause.
אני מצטערת שלא היית איום אפשרי ברור יותר למדינה.
I'm sorry you weren't a more obvious potential threat to the country.
או שתיפרדי ממנו כדי למנוע סקנדל אפשרי.
Or you break up with him and avoid a potential scandal.
ואם אפשרי, היינו רוצים להשתמש בתאים מהאיברים הספציפיים שלכם.
And if possible, we'd rather use the cells from your very specific organ.
שיתוף באמצעות חשבון Microsoft זה אינו אפשרי עבור שפה זו.
Sharing using this Microsoft account isn't possible for this language.
ויש הרבה סיבות מדוע אני חושבת שזה אפשרי
And there are many reasons why I believe it's possible.
זה לא היה אפשרי כלכלית בחברה רגילה.
This would not be possible to do that in economic fashion for a traditional company.
אבל זה לא יהיה אפשרי בעתיד יותר.
But it will not be possible in the future any more.
כשאתה ילד, כל דבר הוא אפשרי.
When you're a child, anything and everything is possible.
כל היחידות שדר לפרק גראנט חשוד אפשרי באזור
All units dispatch to Grant Park. Possible suspect in the area.
זה אפשרי שהמבקרים ביצעו עליי ניסויים כשהייתי בהריון?
Is it possible that the visitors experimented on me when I was pregnant?
אין לנו סיבה להאמין שזה אפשרי.
There is no reason for us to think it's possible.
את חושבת שזה אפשרי שהיא תהפוך להוזה?
Do you think it was possible for her to become delusional?
הוא משתמש באויב נגד שאר האויבים איך זה אפשרי
It's using that drone against the other drones. How's that possible?
עבור אלה שבידם כוח עצום הכול אפשרי.
To those who possess the great power, all things are possible.
מר הארינגטון, זה לא יהיה אפשרי
Mr. Harrington, that isn't going to be possible.
אבל אתה צריך לדעת שזה אפשרי שאיברהים עדיין בחיים.
But you have to know that it's possible that Ibrahim is still alive.
אפשרי שהוא ינסה לגנוב אותה חזרה.
It's possible he'll attempt to steal it back.
אז אפשרי כי צ'קוטה לא נהרג בהתפוצצות.
Then it's possible Chakotay wasn't killed in the explosion.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10168. מדויק: 10168. זמן שחלף: 42 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo